Contact

Waar bent u naar op zoek?

Gezondheids-, veiligheids- en milieumanagement

Om gevaren op de werkplek te voorkomen en te voldoen aan regels voor gezondheid, veiligheid en milieu hebt u een robuuste risicobeoordeling en een geïntegreerde managementstrategie nodig.

Bel ons vandaag nog voor het opstellen van een beheersplan voor gezondheid, veiligheid en milieu.

SGS is industrieleider op het gebied van gezondheids- en veiligheidsdiensten voor bedrijven. We werken al meer dan 25 jaar binnen verschillende industriesectoren - van architecten tot bouwbedrijven voor winkelcentra, spoor- en wegennetwerken, luchthavens en kern- en energiecentrales. We werken conform nationale en internationale normen en zijn geaccrediteerd door verschillende instellingen. Onze gezondheids- en veiligheidsprofessionals zijn experts in het voorkomen van bedrijfsongevallen. Wij helpen u ervoor te zorgen dat uw installaties, materiaal, apparatuur en faciliteiten voldoen aan de vereiste normen en regelgeving. Als uw mensen werken in een omgeving waar een risico bestaat op explosies door gas of ontvlambare materialen, dan kunnen wij helpen met een grondige risicobeoordeling.

We werken met u binnen alle fasen van uw bedrijf; van de planning en het ontwerp van architectonische en locatieplannen tot de bouw, operationele fase en locatieonderhoud. Wij helpen u bij het ontwikkelen van uw beheersplan en de integratie hiervan in uw organisatie met behulp van op maat gemaakte sofwaretoepassingen die aansluiten bij uw wensen. We kunnen vervolgens het plan controleren om te zorgen dat het werkt, en voortdurende verbetering en lokale productiviteit promoten.

We kunnen u helpen met de volgende diensten:

 1. Voorkomen van arbeidsrisico's:
  • Identificatie van gevaren, risicobeoordeling en vaststellen van controles voor werkprocessen en specifieke functies
  • Opstellen van preventieve en correctieve controleplannen 
  • Evaluatie van blootstelling aan chemische, fysieke en biologische verontreinigingen
  • Ergonomische en psychosociale beoordelingsonderzoeken
  • Veiligheidsinspecties van installatie en apparatuur
  • Incidentonderzoek en corrigerende maatregelen
  • Beheersystemen voor gezondheid en veiligheid op de werkplek: OHSAS 18.001
  • Registratie, evaluatie en autorisatie van chemische stoffen (REACH) en diensten voor indeling, labelling en verpakking (CLP) 
  • Diensten voor kwaliteit binnenmilieu
  • Risicobeoordeling asbest
  • Gezondheids- en veiligheidstraining personeel en technici

 2. Gezondheid en veiligheid bij bouwwerkzaamheden
  • Coördinatie gezondheid en veiligheid 
  • Gezondheids- en veiligheidsonderzoeken en -plannen
  • Specifieke training

 3. Industriële veiligheid
  • Noodplannen
  • Risicobeoordeling explosies 
  • Controle van grote ongelukken en gevaren: SEVESO
  • Kwantitatieve risicoanalyse

 4. Onderzoek, ontwikkeling en innovatie van gezondheid en veiligheid

Wij bieden ook documentatie ter ondersteuning van:

 • Uw naleving van alle relevante regels
 • Verificatie van gezondheids- en veiligheidsplannen en toegangsvergunningen
 • Interne licentiecontroles
 • Certificeringscontrole van kranen en bestuurders.

Wij zijn de ideale partner voor het overnemen van de complexe zaken van veiligheidscoördinatie en -controle. Met een robuust en geïntegreerd veiligheids-, gezondheids- en milieuplan laat uw organisatie uw mensen en uw belanghebbenden zien dat u veiligheid hoog in het vaandel hebt staan. Begin vandaag nog met het opstellen van uw plan - bel ons geaccrediteerd team nu voor een eerste risicobeoordeling.

Om gevaren op de werkplek te voorkomen en te voldoen aan regels voor gezondheid, veiligheid en milieu hebt u een robuuste risicobeoordeling en een geïntegreerde managementstrategie nodig.

Verwante diensten

Andere diensten

 • SGS Belgium NV

SGS House - Noorderlaan 87, (RPR Antwerpen BTW BE 0404.882.750),

, 2030,

Antwerp, België