Contact

Waar bent u naar op zoek?

Full Outturn Quality (FOQ)

Outturn Quality-verzekeringen zorgen dat de kwaliteit van uw getransporteerde goederen binnen de vastgestelde contractuele parameters is tijdens het lossen. Het resultaat is tweeledig. Ten eerste zorgt onze FOQ ervoor dat de variabelen die inherent zijn aan monster- en testmethoden vermeden worden. Ten tweede nemen we met onze FOQ verantwoordelijkheid voor de kwaliteitsverschillen tussen laden en lossen onder specifiek overeengekomen voorwaarden.

In beide gevallen minimaliseert onze kwaliteitsgarantie uw handelsrisico's en uw blootstelling aan claims en financiële verliezen.

Andere garantiediensten:

  • Uitgebreide dekking
  • Full Outturn Guarantee (FOG)
  • Afwijzingsgarantie
  • Verkopersbelang/contingentieverzekering

Voor meer informatie over deze diensten, en om te horen hoe onze FOQ u verzekert tegen kwaliteitsverschillen die gedetecteerd worden tussen laden en lossen, neemt u contact op met SGS.

SGS biedt een Full Outturn Quality-dienst (FOQ) die de verschillen in kwaliteit dekt die gedetecteerd worden tussen het laden en lossen van een vracht.

Verwante diensten

Other Services