Contact

Waar bent u naar op zoek?

Europese verordening voor hout en houtproducten

Met ingang van 3 maart 2013 definieert de Europese verordening 995/2010 de verplichtingen voor marktdeelnemers die voor de eerste keer hout en houtproducten op de markt brengen, net als voor handelaren. We kunnen u helpen om te voldoen aan de verordening en de bijbehorende risico's evalueren.

Deze verordening is geldig voor alle lidstaten van de EU en verplicht alle marktdeelnemers tot de invoering van:

 • een due diligence-systeem
 • een productinformatiesysteem met gegevens over de herkomst
 • risicobeoordelingsprocedures om het risico dat illegale houtproducten op de markt komen te analyseren en evalueren
 • risicobeperkende procedures om te voorkomen dat illegale houtproducten op de markt komen

Onze diensten

Met grote ervaring in bosbeheer, bosproducten en chain of custody-certificering kan ons wereldwijde netwerk van gekwalificeerde auditors u helpen om te voldoen aan de Europese verordening voor hout en houtproducten. Ze voeren risicobeoordelingen en audits volgens de nieuwe norm uit. Wij leveren hiervoor de volgende diensten:

 • training, zodat organisaties die onder de nieuwe regeling vallen beseffen welke rol en verantwoordelijkheden ze hebben
 • due dilligence, om een effectief due dilligence-systeem in te voeren dat op de juiste manier functioneert
 • Controles – SGS werd door de Europese Commissie erkend als controlerende instantie voor de EU Timber Regulation (Verordening 995/2010 - verplichtingen van marktdeelnemers die hout en houtproducten op de markt brengen).
 • Audit-oplossingen op maat:
  • audit-diensten op basis van onze Due Dilligence Monitoring Guidelines
  • audit van de productieketen
  • klantspecifieke auditdiensten
 • consultatie
 • certificering – chain of custody-certificering en externe controleprogramma's hebben een belangrijke rol bij risicobeoordelingen en kunnen gebruikt worden om een bepaald risico in te schatten. Maar een chain of custody-certificering of een externe controle op zich zijn nog geen bewijs dat legaal gehandeld wordt

Waarom kiezen voor diensten over Europese regels voor hout en houtproducten van SGS?

Wij zijn 's werelds grootste onafhankelijke instelling die de Bosproduct Chain-of-Custody-certificering aanbiedt. Bovendien hebben we grote ervaring met het organiseren en succesvol uitvoeren van grootschalige, complexe internationale projecten. Dankzij onze aanwezigheid in elke afzonderlijke regio ter wereld spreken onze medewerkers de taal en begrijpen de cultuur van de plaatselijke markt en opereren wereldwijd op consequente, betrouwbare en effectieve wijze.

Neem vandaag nog contact op om te ontdekken hoe onze EU Timber Regulation diensten uw onderneming kunnen helpen.

Audit, training en certificering Europese verordening voor hout en houtproducten door SGS: voldoe aan de wettelijke verplichtingen voor hout en houtproducten op de Europese markt.

Verwante diensten

Other Services