Contact

Waar bent u naar op zoek?

Equator principles – Onafhankelijke review

Met deze principes heeft de financiële sector een set maatschappelijke en milieustandaarden voor het beheren van deze risico's in wereldwijde projectontwikkelingsfinanciering. De bedoeling van de Equator Principles is dat elke financiële organisatie een equator principles managementsysteem in gebruik neemt met een minimale interne standaard voor due diligence en verantwoorde financiële projectevaluatie. Het doel van de Equator Principles is ervoor te zorgen dat de projecten die u financiert voldoen aan de richtlijnen voor maatschappij en milieu.

Meer dan ooit staan financiële organisaties en projectsponsors onder druk vanwege een vermeend gebrek aan transparantie en risicobeheer met het zicht op maatschappelijke en milieuverantwoordelijkheid. Door het hanteren en auditen van de Equator Principles m.b.t. uw projecten kunt u uw banken, sponsors, investeerders en regeringsorganisaties en andere belanghebbenden laten zien dat u verantwoordelijkheid voor de maatschappij en het milieu serieus neemt. SGS biedt volledige en vertrouwde equator risicobeoordeling voor financiële organisaties die grote wereldwijde infrastructuur- en industrieprojecten financieren.

SGS is de vertrouwde leider als het aankomt op maatschappelijke en milieuverantwoordheid. Wij combineren onze deskundigheid op het gebied van projectfinanciering en wereldwijde reguleringen met betrekking tot verantwoordelijkheid voor het milieu en de maatschappij in uw complete beoordeling. Een beoordeling door SGS aan de hand van de Equator Principles verifieert uw bedrijfsactiviteiten tegen de tien principes in het document:

 • Review en categorisering van projecten
 • Maatschappelijke en milieutechnische beoordelingen
 • Geldende maatschappelijke en milieutechnische normen
 • Actieplan en managementsysteem
 • Consultatie en openbaarmaking
 • Mechanisme klachtenbehandeling
 • Onafhankelijke review
 • Akten
 • Onafhankelijke monitoring en rapportage
 • Rapportage

De Equator Principles zijn de gerespecteerde industrienorm voor maatschappelijk en milieurisicobeheer. Werk samen met SGS aan uw beoordeling aan de hand van de Equator Principles om te laten zien dat u maatschappelijke en milieuverantwoorde projectfinanciering serieus neemt.

De Equator Principles bestaan uit een raamwerk voor vrijwillige kredietrisicobeoordeling en een set richtlijnen voor het evalueren van maatschappelijke en milieurisico's in financiële projectactivititeiten.
 • SGS Belgium NV

SGS House - Noorderlaan 87, (RPR Antwerpen BTW BE 0404.882.750),

, 2030,

Antwerp, België

Verwante diensten

Other Services