Contact

Waar bent u naar op zoek?

Brandpreventie op de arbeidsplaatsen

Brandpreventie op de arbeidsplaatsen door SGS - bescherm uw werknemers en werkplek tegen brand.

Om uw werkplek te beschermen tegen brand, moet u zich richten op het creëren van een veilige omgeving. Het Belgische wettelijke kader voor brandpreventie stelt dat werknemers beschermd moeten worden tegen brand. En dat gebouwen waarin werknemers werkzaam zijn, moeten voldoen aan de technische vereisten voor de bouw. Vanuit onze jarenlange brandveiligheidsexpertise in uiteenlopende typen gebouwen helpen we u te garanderen dat uw werkplek brandveilig is en voldoet aan de wettelijke vereisten.

Het wettelijk kader bij brandpreventie

Het Belgisch wettelijk kader rond brandpreventie op arbeidsplaatsen steunt op een tweetal doelstellingen, omschreven in het Koninklijk Besluit van 28 maart 2014:

 • Organiseren van de brandpreventie in de onderneming met als doel de bescherming van de werknemers volgens de richtlijnen uit het Koninklijk Besluit van 28 maart 2014;
 • Vaststellen van de technische voorschriften met betrekking tot de constructie van de gebouwen waar de werknemers tewerkgesteld zijn volgens artikel 52 van het ARAB, Codex.

Een risicoanalyse van de mogelijke brandveiligheidsrisico’s in het gebouw of de installatie dient te worden uitgevoerd. Op basis van deze risicoanalyse bent u als werkgever verplicht om: 

 • Brand te voorkomen
 • Snelle en veilige evacuatie van de werknemers en andere aanwezigen te garanderen
 • Snel en efficiënt de brand te bestrijden en uitbreiding te vermijden
 • Schade te beperken
 • De tussenkomst van de hulpdiensten te vergemakkelijken

Waarom kiezen voor brandpreventie op de werkplek door SGS?

We helpen u te voldoen aan de wettelijke vereisten en verplichtingen. We maken hierbij gebruik van een beproefde methode, georganiseerd volgens een zevental stappen:

 1. Audit van uw gebouwen en/of installaties.
 2. Auditrapport met per onderzoeksaspect een uiteenzetting van de score, aangevuld met een concreet advies en in te zetten acties en oplossingen.
 3. Risicoanalyse met daarin de aanwezige brandveiligheidsrisico’s die voortkomen uit het auditrapport. We werken volgens de Kinney-methode en/of de risicomatrix, met een vermelding van de waarde van de restrisico’s. 
 4. Veiligheidssignalisatie: een inventarisatie van de ontbrekende veiligheidssignalisatie in uw gebouw of installatie. In het verlengde van deze inventaris kunnen wij tevens de plaatsing verzorgen van zowel de pictogrammen, de evacuatieplannen als het interventiedossier.
 5. Evacuatieplannen volgens de daarvoor geldende wettelijke kaders betreffende inhoud en lay-out. Desgewenst worden de evacuatieplannen meertalig opgeleverd.
 6. Interventieplannen – interventiedossier: u ontvangt een framework van een interventieplan conform de wetgeving. Inhoud en lay-out kan in samenwerking met de bevoegde brandweerdienst aangepast worden.
 7. Periodieke review: op basis van een periodieke review geeft u invulling aan uw dynamische risicobeheersing. Na afloop van uw periodieke review ontvangt u de aangepaste evacuatieplannen. 

Afhankelijk van uw behoefte wordt dit stappenplan geheel of gedeeltelijk gevolgd. 

Toonaangevend in gezondheids- en veiligheidsdiensten

Onze gezondheids- en veiligheidsexperts helpen u bij het identificeren en minimaliseren van risico's terwijl u voldoet aan de richtlijnen en normen.

Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie over brandpreventie op de werkplek.

Verwante diensten

Other Services