Contact

Waar bent u naar op zoek?

Bodemvruchtbaarheid

Precisielandbouw begint bij een nauwkeurige beoordeling van de vruchtbaarheid. Dit wordt bereikt door nauwkeurige monstername (met GPS), analyses en het in kaart brengen met geografische informatiesystemen (GIS). Met het nemen van bodemmonsters in rasters of zones kunnen we deze GPS-diensten precies op uw activiteiten afstemmen en de bodem onder andere analyseren op de aanwezigheid van macro- en microvoedingsstoffen, pH-waarde, zout- en koolstofgehalte.

Met het voedingsstoffenbeheerplan (NMP) dat we voor u opstellen kunt u:

  • nauwkeuriger te werk gaan – en zo de kosten van meststoffen verlagen
  • oogsten verbeteren dankzij onze nauwkeurige aanbevelingen voor gewassen
  • milieuvriendelijker verbouwen door een nauwkeurige toepassing van producten

Laat u nader informeren over de diensten voor bodemvruchtbaarheid en voedingsstoffenbeheer van SGS en profiteer zo van de mogelijkheid om winstgevender, efficiënter en toch milieuvriendelijk te produceren.

SGS helpt u bij de zorgvuldige beoordeling en een juist beheer van bodemvruchtbaarheid, en helpt u zo de kosten en de schadelijke gevolgen van meststoffen voor het milieu tot een minimum te beperken en de opbrengst van uw gewassen te verbeteren.

Verwante diensten

Andere diensten

  • SGS Belgium NV

SGS House - Noorderlaan 87, (RPR Antwerpen BTW BE 0404.882.750),

, 2030,

Antwerp, België