Contact

Waar bent u naar op zoek?

RoHS

Fabrikanten, verkopers en leveranciers van elektrische en elektronische producten moeten voldoen aan diverse regels en voorschriften betreffende de beperking van gevaarlijke stoffen.

Wat is RoHS?

De Europese RoHS2-richtlijn 2011/65/EU beperkt het gebruik van mogelijk gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur, waaronder lood, kwik, cadmium, zeswaardig chroom, polybroombifenylen (PBB’s) en polybroomdifenylethers (PBDE’s). Krachtens RoHS mag niet meer dan 0,1% of 1000 ppm als gewichtspercentage van het homogene materiaal (behalve voor cadmium, waarvoor de limiet 0,01% of 100 ppm is) van deze stoffen in een product aanwezig zijn.

Our Services

Advisering inzake WEEE

AT&T

Berekening en analyse

Betrouwbaarheidstesten

Beveiligingsaudits

Bluetooth

Brazilië Speelgoedcertificering

California Proposition 65

CCF

CE-markering

Certificering voor elektrische veiligheid

Chemische tests

Constructie-analyse

Customs Union (Douane-Unie) – CU-speelgoedcertificering

Data Management Tool

De richtlijn Radioapparatuur

Defecten- en schadeanalyse

Doteermiddelprofilering SIMS en SRP

Dunne-filmanalyse

During Production Check DUPRO

Eisen qua chemische eigenschappen

Eisen qua ontvlambaarheid en fysische eigenschappen

Energie-audit

ETI-audits

Etikettering en markeringen

Evaluatie leeftijdsclassificatie

Final Random Inspection - FRI

Fysieke en mechanische testen

GCF

Grondstofinspectie

Gulf Cooperation Council (GCC), ofwel Samenwerkingsraad van de Arabische Golfstaten – G-speelgoedcertificering

IEC

IECEE HS-rapportages

Impactanalyse

Indonesië – SNI-speelgoedcertificering

Japan – ST-speelgoedcertificering

JPMA-certificering

Loading Unloading Supervision (LSUS)

Materiaaltesten

Meting en verificatie van energiebesparingen (M en V)

Microbiologische analyse

Milieuauditdiensten

Milieusimulatie- en analyse

Mystery shopping

NFC

NRTL

Ontvlambaarheidstests

OTA

Preregistratie

Prestatietests

Productkarakterisering

Productrisicobeoordeling

PTCRB

RBA-programma

REACH-trainingen

Registratiedossier

Regulering update, training

Reverse engineering

RF- en protocolconformiteit

RoHS voor detailhandelaren

RoHS-conformiteitscertificaat (CoC)

RoHS-tests

SAR-reguleringen

SEM- en TEM-dwarsdoorsnede-opnamen

SGS prestatiemarkeringen – EE-producten testen, valideren en certificeren

SGS RoHS-certificeringskeurmerk

SIEF en derde vertegenwoordiger

Sociale audits

Sporenanalyse - SIMS, ToFSIMS en ICPMS

Sprint

Stofidentificatie

SVHC-analyse

SVHC-beheer

SVHC-evaluatieanalyse

Technische documentatie voor speelgoed

TL 9000 - Kwaliteitsbeheersystemen voor de telecommunicatie

Toxicologische risicobeoordeling (TRA)

Veiligheidsbeoordeling

Veiligheidseisen elektrische apparaten

Veiligheidsinformatiebladen, indeling en etikettering

Veldkeuringsservice in de V.S.

Verizon

Verpakkingsmateriaalonderzoek

Verplichtingen van de fabrikant, importeur en distributeur

VOC-tests

Vodafone

voedselcontactanalyses

Volledige SVHC-screening

WiFi

Zuid-Korea – KC-speelgoedcertificering

Op zoek naar iets specifieks?

Zoeken binnen RoHS

Op 4 juni 2015 werd richtlijn 2011/65/EU uitgebreid met richtlijn 2015/863. Deze uitbreiding voegt 4 nieuwe ftalaten toe aan de lijst met verboden stoffen, wat een totaal van 10 verboden stoffen maakt. Apparatuur uit categorie 1 tot 7, 10 en 11 dienen te voldoen aan deze nieuwe richtlijn tegen 22 juli 2019. Producten uit categorieën 8 en 9 dienen te voldoen aan deze nieuwe richtlijn tegen 22 juli 2021.

Met 28 geaccrediteerde RoHS-laboratoria over de hele wereld is SGS uw aangewezen partner bij het behalen van uw RoHS-certificaat.

De RoHS-richtlijn van de EU is nauw verbonden met Richtlijn 2002/96/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (WEEE) die regels stelt aan de inzameling, recycling en het hergebruik voor elektrische goederen. 

Andere landen, zoals China, Japan, Zuid-Korea, Noorwegen en Turkije, kennen een soortgelijke regelgeving.  Onze chemische experts helpen u het risico dat u niet aan deze internationale en nationale regelgeving voor gevaarlijke stoffen voldoet tot een minimum te beperken.

Ons chemische netwerk verleent de volgende diensten:

  • RoHS-test- en verificatiediensten
  • SGS RoHS-certificeringskeurmerk
  • CE RoHS
  • RoHS-conformiteitsbeoordeling met behulp van BOMcheck.net
  • Verificatie van RoHS-conformiteit
  • REACH: SVHC-analyse en SVHC High Risk Screening
  • Advisering inzake WEEE
  • Groene inspectie
  • Chemische analyses

Ons wereldwijde netwerk van laboratoria en onze meer dan 1000 specialisten in het veld staan er garant voor dat u over alle vereiste gegevens beschikt om in aanmerking te komen voor een gevaarlijke stoffencertificaat.

  • SGS Belgium NV

SGS House - Noorderlaan 87, (RPR Antwerpen BTW BE 0404.882.750),

, 2030,

Antwerp, België