Contact

Waar bent u naar op zoek?

REACH

REACH is een verordening van de Europese Unie betreffende de registratie, evaluatie, autorisatie en restrictie van chemische stoffen.

Deze verordening is van toepassing op alle chemische stoffen. Het gaat dus niet alleen om stoffen voor industrieel gebruik, maar ook stoffen voor dagelijks gebruik (zoals schoonmaakmiddelen en verf), en stoffen die in producten als kleding, meubels en elektrische apparaten zijn verwerkt.

Our Services

Advisering inzake WEEE

Algerije - conformiteitscertificaat voor exportproducten

Analyse van omstreden stoffen

Antibacteriële Uv-bescherming en functionele behandeling

Audit volgens klantspecifieke criteria

Audits op ASEAN-veiligheidseisen (2003)

Audits op de COLIPA-veiligheidseisen (1995)

Audits op maatschappelijke verantwoordelijkheid

Beste aquacultuurpraktijken

Betrouwbaarheidstesten

Beveiligingsaudits

Bluesign

Brazilië Speelgoedcertificering

Burundi – pre-shipment conformiteitsprogramma (PVoC)

California Proposition 65

CE-markering

Certificering voor elektrische veiligheid

cGMP Analytische scheikunde – QC Release

Challenge testen

Chemische tests

China veiligheidstesten - GB 18401

CO2-voetafdruk

Constructie-analyse

Containertestdiensten

Controle van productieplan

Customs Union (Douane-Unie) – CU-speelgoedcertificering

Data Management Tool

Defecten- en schadeanalyse

Diensten E-merk goedkeuring

Doteermiddelprofilering SIMS en SRP

Dunne-filmanalyse

During Production Check DUPRO

Ecotoxicologieonderzoeken

Egypte - conformiteitsbeoordelingen

Eisen qua chemische eigenschappen

Eisen qua ontvlambaarheid en fysische eigenschappen

EMC-tests

Emergency response services

Emergency response services – Classificatie, etikettering en verpakken

Energie-audit

Ethiopië - conformiteitscertificaat voor producten (ECAE)

ETI-audits

Etikettering en markeringen

Evaluatie leeftijdsclassificatie

Extractables & Leachables (E&L) onderzoek

Final Random Inspection - FRI

Functionele kleding en athleisure wear

Fysieke en mechanische testen

Fysieke ondersteuning

Gabon – SGS Mandaat

GMP-audits voor cosmetica

Good Distribution Practices (GDP)-certificering voor de farmaceutische industrie

Grondstofinspectie

Gulf Cooperation Council (GCC), ofwel Samenwerkingsraad van de Arabische Golfstaten – G-speelgoedcertificering

IECEE HS-rapportages

Impactanalyse

Indonesië – SNI-speelgoedcertificering

Initial Production Check – IPC

Internationale BRC-norm voor verpakkingen en verpakkingsmaterialen

ISO 14001

ISO 22716 - Awareness-training Good Manufacturing Practices (GMP) voor de cosmetische industrie

ISO 22716 - Good Manufacturing Practices (GMP) interpretatie en audit-training voor de cosmetische industrie

Engineer Examining Machine Part on a Production Line

ISO 9001 – certificering – kwaliteitsmanagementsystemen

Ivoorkust – conformiteitscontrole (VOC)

Japan – ST-speelgoedcertificering

JPMA-certificering

Katar - pre-shipment conformiteitsprogramma (PVoC)

Kenia – Pre-Export Conformiteitsprogramma (PVoC)

Kleding zonder schuldgevoel

Kleurvastheid en krimping

Koeweit - KUCAS-certificering

Labelverificatie Zorg en gebruiksinstructies

LHAMA naleving Labeling of Hazardous Art Materials

Loading Unloading Supervision (LSUS)

Local and International Multicenter Quality of Life Studies

Marine Stewardship Council (MSC) certificering

Materiaaltesten

Meting en verificatie van energiebesparingen (M en V)

Microbiological Testing: Cosmetica

Microbiologische analyse

Milieuauditdiensten

Milieusimulatie- en analyse

Module-aanmelding

Mongolië- conformiteitsbeoordelingsprogramma

Mystery shopping

Nigeria - conformiteitsbeoordeling voor producten (SONCAP)

Noodcommunicatie

Noodresponsdiensten – Aanmelding (notificatie)

Oil and Fats Analysis

Ontvlambaarheidstests

Optimalisatie en validatie van methodeontwikkeling

PAS 2050 - CO2-voetafdruk

Preregistratie

Prestatietests

Product Composition Analysis

Productrisicobeoordeling

RBA-programma

REACH-trainingen

Registratiedossier

Regulering update, training

Reverse engineering

RJC-controle

RoHS voor detailhandelaren

RoHS-conformiteitscertificaat (CoC)

RoHS-tests

Samenstelling van vezelmaterialen

Saoedi-Arabië - SASO-certificaat van overeenstemming

SEM- en TEM-dwarsdoorsnede-opnamen

SGS prestatiemarkeringen – EE-producten testen, valideren en certificeren

SGS RoHS-certificeringskeurmerk

SIEF en derde vertegenwoordiger

SMETA-audits.

Sociale audits

Sporenanalyse - SIMS, ToFSIMS en ICPMS

Stability Studies

Stofidentificatie

SVHC-analyse

SVHC-beheer

SVHC-evaluatieanalyse

TAPA FSR - Veiligheidseisen voor uw faciliteiten

Technische documentatie voor speelgoed

Technische ondersteuning

Toxicologische risicobeoordeling (TRA)

Training

Uganda - conformiteitsbeoordelingen voorafgaand aan uitvoer

VDA 6 – Kwaliteitsbeheer (leveranciers van Europese en Duitse auto-industrie)

Veiligheidsbeoordeling

Veiligheidseisen elektrische apparaten

Veiligheidsinformatiebladen, indeling en etikettering

Veiligheidskleding met hoge zichtbaarheid

Veldkeuringsservice in de V.S.

Verpakkingsmateriaalonderzoek

Verplichtingen van de fabrikant, importeur en distributeur

VOC-tests

voedselcontactanalyses

Volledige SVHC-screening

Water System Validation

Winkelcontrole

WRAP-audits

Zuid-Korea – KC-speelgoedcertificering

Op zoek naar iets specifieks?

Zoeken binnen REACH

Aangezien REACH niet alleen van toepassing is op chemische stoffen en mengsels, maar ook regels bevat ten aanzien van bepaalde producten, is het van belang dat fabrikanten en importeurs van consumentenproducten goed op de hoogte zijn van hun verantwoordelijkheden onder de REACH-verordening. Restrictie-, autorisatie- en meldingsverplichtingen zijn belangrijke factoren voor alle producten die binnen de EG op de markt worden gebracht. Daarnaast heeft de sector richting de toeleveringsketen en consumenten te maken met een informatieplicht ten aanzien van zeer zorgwekkende stoffen.

SGS biedt een breed scala aan diensten waarmee onze klanten hun verplichtingen onder de REACH-regelgeving kunnen nakomen voor continue compliance: vanaf de eerste REACH-registratie tot aan consultancy, analyse, audits en controle.

REACH maakt de industrie verantwoordelijk voor het risicobeheer van chemische stoffen of consumentenartikelen ter bescherming van de volksgezondheid en het milieu. De meeste REACH-vereisten gelden rechtstreeks voor fabrikanten en importeurs die chemische stoffen (in zuivere vorm of als mengsel) moeten registreren door gegevens over de eigenschappen van de stoffen te overleggen. Zij zijn onder REACH ook verplicht chemische veiligheidsbeoordelingen uit te voeren en risicobeheermaatregelen te treffen. REACH verplicht fabrikanten en importeurs de Europese regelgevende instanties van hun gebruik van gevaarlijke stoffen op de hoogte te brengen. Onder de REACH-verordening kunnen deze stoffen vervolgens op de autorisatielijst worden geplaatst.

REACH verlangt van downstreamgebruikers dat zij hun klanten (zoals andere industriële ondernemingen en consumenten) van alle informatie voorzien die nodig is voor een veilig gebruik. Distributeurs zijn verplicht de preparaten en artikelen die zij verkopen te voorzien van alle relevante veiligheidsinformatie, en ervoor te zorgen dat er geen restrictiebepalingen van toepassing zijn op stoffen in de door hen verkochte producten.

Daarnaast zijn de REACH-bepalingen mogelijk van invloed op consumentenproducten in de vorm van een autorisatieplicht (bijlage XIV), eventuele stoffen met restricties (bijlage XVII), en registratie en/of melding (artikel 7) of informatievoorziening (artikel 33) met betrekking tot zeer zorgwekkende stoffen. Fabrikanten en importeurs moeten zich bewust zijn van het feit dat de REACH-normen continu veranderen en ze dus op de hoogte moeten blijven van de meest actuele vereisten. 

Via ons mondiale netwerk van laboratoria en ervaren specialisten biedt SGS alle mogelijke oplossingen om uw productie- en distributiesystemen feilloos aan de eisen en normen van REACH te laten voldoen.

  • SGS Belgium NV

SGS House - Noorderlaan 87, (RPR Antwerpen BTW BE 0404.882.750),

, 2030,

Antwerp, België