Contact

Waar bent u naar op zoek?

Monstername en monitoring

Milieubemonsterings- en monitoringsdiensten beoordelen de volledige impact van verontreiniging.

Menselijke activiteiten, van vervoer, industrie en huishoudelijke bronnen, kunnen schadelijk zijn voor mensen en milieu. Milieumonitoring is nodig om de impact hierop te beoordelen, zodat geïnformeerde besluitvorming het milieu en de menselijke gezondheid kan helpen beschermen.

Op zoek naar iets specifieks?

Zoeken binnen Monstername en monitoring

Monstername en monitoring door SGS

Ons wereldwijde netwerk van experts kan u helpen bij het ontwerpen en implementeren van op maat gemaakte monsternameplannen om aan uw specifieke eisen te voldoen. Plannen kunnen bestaan uit:

 • Wat, waar en wanneer te bemonsteren
 • Hoe representatieve monsters te verzamelen
 • Duur van de bemonstering
 • Frequentie van de bemonstering
 • Aantal benodigde monsters
 • Toepasselijke richtlijnen
 • Laboratoriumaccreditatie en specifieke laboratoriumeisen zoals TAT
 • Beschikbaar budget
 • Beschikbaarheid van materieel en personeel

Alle monsters worden verzameld, opgeslagen, behandeld en geanalyseerd volgens internationaal erkende en lokaal geaccepteerde bemonsteringsmethoden.

Wereldwijd voeren wij regelmatig de volgende onderzoeken uit:

 • Bemonstering van de omgevingslucht
  • Projectspecifieke en continue monitoring
 • Bronemissietesten
  • Isokinetische bepaling van deeltjesconcentraties en continue gasmeting
  • CEMS-kalibratiediensten volgens de nieuwste Amerikaanse EPA- en EU-verordeningen, waaronder
 • Monitoring van de binnenluchtkwaliteit
 • Bodem- en sedimentbemonstering inclusief milieuboringen
 • Drinkwater-, oppervlaktewater-, afvalwater-, zeewater-, ballastwater- en grondwaterbemonstering
 • Geluids- en trillingsmonitoring
 • Geuronderzoek

Waarom kiezen voor SGS?

Met meer dan 6.000 specialisten op het gebied van milieu, gezondheid en veiligheid en met een fysieke aanwezigheid in 65 landen, beschikken we over deskundige middelen waar u ze nodig hebt. Deze worden ondersteund door een ongeëvenaard netwerk van geaccrediteerde laboratoria. Waar ter wereld u ook bent, als u uw milieuprestatie wilt verbeteren, zijn wij klaar om een lokale service te bieden aan internationale normen.

Neem voor meer informatie over onze montername- en monitoringservices contact op met uw lokale SGS-kantoor.

 • SGS Belgium NV

SGS House - Noorderlaan 87, (RPR Antwerpen BTW BE 0404.882.750),

, 2030,

Antwerp, België