Contact

Waar bent u naar op zoek?

Mondiale eisen voor speelgoedveiligheid

Met de SGS-testen op speelgoedveiligheid weet u zeker dat uw speelgoed voldoet aan de eisen voor verkoop en distributie op de wereldmarkt.

Instanties over de hele wereld raken steeds meer doordrongen van het belang van speelgoedveiligheid en voeren dan ook nieuwe voorschriften en veiligheidsmaatregelen in om te garanderen dat speelgoed geen gevaar oplevert voor kinderen en consumenten. Voordat fabrikanten en importeurs speelgoed op de markt brengen, moeten ze kunnen garanderen dat deze producten voldoen aan de nationale veiligheidsnormen.

Our Services

Beveiligingsaudits

Brazilië Speelgoedcertificering

CE-markering

Certificering voor elektrische veiligheid

Chemische tests

Customs Union (Douane-Unie) – CU-speelgoedcertificering

Data Management Tool

During Production Check DUPRO

Eisen qua chemische eigenschappen

Eisen qua ontvlambaarheid en fysische eigenschappen

EMC-tests

Energie-audit

ETI-audits

Etikettering en markeringen

Evaluatie leeftijdsclassificatie

Final Random Inspection - FRI

Fysieke en mechanische testen

Grondstofinspectie

Gulf Cooperation Council (GCC), ofwel Samenwerkingsraad van de Arabische Golfstaten – G-speelgoedcertificering

IECEE HS-rapportages

Impactanalyse

Indonesië – SNI-speelgoedcertificering

Initial Production Check – IPC

Japan – ST-speelgoedcertificering

Loading Unloading Supervision (LSUS)

Materiaaltesten

Meting en verificatie van energiebesparingen (M en V)

Microbiologische analyse

Milieuauditdiensten

Mystery shopping

Ontvlambaarheidstests

Preregistratie

Productrisicobeoordeling

REACH-trainingen

Registratiedossier

RoHS voor detailhandelaren

RoHS-conformiteitscertificaat (CoC)

RoHS-tests

SGS RoHS-certificeringskeurmerk

SIEF en derde vertegenwoordiger

SMETA-audits.

Sociale audits

Stofidentificatie

SVHC-analyse

SVHC-beheer

Technische documentatie voor speelgoed

Technische ondersteuning

Veiligheidsbeoordeling

Veiligheidseisen elektrische apparaten

Veiligheidsinformatiebladen, indeling en etikettering

Verpakkingsmateriaalonderzoek

Verplichtingen van de fabrikant, importeur en distributeur

voedselcontactanalyses

Winkelcontrole

Zuid-Korea – KC-speelgoedcertificering

Op zoek naar iets specifieks?

Zoeken binnen Mondiale eisen voor speelgoedveiligheid

De bestaande wetgeving op internationaal en territoriaal niveau loopt sterk uiteen. De verschillende vereisten bemoeilijken de distributie van speelgoed op de wereldmarkt. Door deze hindernissen, onder andere op het vlak van technische en procesvereisten, is het zaak dat zowel fabrikanten als importeurs op de hoogte blijven van de ontwikkelingen en eisen van de markt. Ze willen immers hun speelgoed op verschillende markten in de wereld kunnen distribueren, inclusief markten met uiterst specifieke vereisten.

SGS kan u helpen bij de verkoop en distributie van uw speelgoed op internationaal niveau. Als wereldwijd leider op het gebied van analyse, inspectie en certificering kunnen we uw producten feilloos beoordelen en zo garanderen dat ze overal ter wereld aan de vereisten voor verkoop en distributie voldoen.

Onze experts op het gebied van speelgoed en kinderproducten kunnen u adviseren en samen met u tot de juiste beslissingen komen, of het nu om productontwikkeling, beoordelingen, of toegang tot de doelmarkt gaat. SGS heeft zeer geavanceerde laboratoria voor speelgoedtesten ter beschikking en kan u helpen zeker te stellen dat uw speelgoed aan de nationale normen voldoet en recht heeft op de vereiste keurmerken.

We voeren testen uit aan de hand van een ruim scala aan normen, waaronder:

  • Mechanische en fysische eigenschappen
  • Ontvlambaarheid
  • Gevaarlijke chemische stoffen
  • Elektrische eigenschappen

Neem contact met ons op voor meer informatie over naleving van de veiligheidsnormen voor speelgoed.