Contact

Waar bent u naar op zoek?

SGS en integriteit

Integriteit is voor SGS van levensbelang. Het vertrouwen dat wij stellen in onze klanten en belanghebbenden is de sleutel voor ons succes als organisatie en als individuen.

Als marktleider in onze branche verplichten we ons ertoe de hoogste normen van professioneel gedrag na te leven. De Code of Integrity van SGS legt de belangrijkste principes voor integriteit binnen SGS vast en drukt de waarden uit van onze organisatie en activiteiten.

Wij zetten ons in voor een bedrijfscultuur waarin kwesties betreffende integriteit en professioneel gedrag openlijk ingebracht en besproken kunnen worden. Medewerkers en andere belanghebbenden worden begeleid en ondersteund als ze voor onze organisatie optreden, om ervoor te zorgen dat ze de intregriteitscode begrijpen en de juiste beslissingen nemen als ze geconfronteerd zijn met een ethisch vraagstuk.

Het handhaven van onze professionele integriteit tijdens onze activiteiten met klanten, collega's, leveranciers en omwonenden is de enige manier om onze marktreputatie te beschermen. Dit is de gedeelde verantwoordelijkheid van alle SGS-medewerkers.

Olivier Merkt

SGS was de eerste organisatie die wereldwijd voor al haar medewerkers een trainingsprogramma uitrolde op het gebied van integriteit.

Het complianceprogramma van SGS is gebaseerd op de integriteitscode en zorgt ervoor dat activiteiten voldoen aan de hoogste standaarden en in overstemming zijn met best practices.

De integriteitstraining wordt jaarlijks aan iedere medewerker gegeven om stil te staan bij de principes van de code. De deelname wordt geregistreerd om te verzekeren dat iedereen de training ieder jaar aflegt. Er worden ook speciale trainingssessies voor integriteit voor leidinggevenden georganiseerd.

De jaarlijkse integriteitstraining wordt aangevuld met een e-learningprogramma waarin de algemene principes van de code worden toegepast op de verschillende SGS-activiteiten. Deze is beschikbaar op het internet in het Engels en meer dan 20 andere talen en wordt gebruikt als permanente opleiding en is voor nieuwe medewerkers een onderdeel van hun introductie.

De Chief Compliance Officer is verantwoordelijk voor de invoering van procedures voor ethisch gedrag van medewerkers en consultants en voor het onderzoeken van mogelijke overtredingen. Hij bepaalt ook welke integriteitsstandaarden we van onze zakenpartners verwachten. Voor het rapporteren van overtredingen van de gedragscode of voor advies kan men contact opnemen met de hulplijn, online of per post.

Het Coporate Governance & Sustainability Committee (eerder bekend als het Professional Conduct Committee) is het Comité van de Raad van Bestuur van SGS SA dat het ultieme toezicht heeft op compliancekwesties met betrekking tot de SGS Groep. Het comité zorgt voor de implementatie van de integriteitscode binnen onze organisatie en adviseert het management over alle ethische zaken. Het keurt ook beleidslijnen goed met betrekking tot het voorkomen van omkoping en corruptie en het gebruik van bepaalde leveranciers die een hoog risico hebben.

Het Corporate Governance & Sustainability Committee bestaat uit de volgende leden:

  • Voorzitter van de Raad van Bestuur: Calvin Grieder
  • Bewindvoerders:
    • Sami Atiya
    • Ian Gallienne

Olivier Merkt, Chief Compliance Officer, rapporteert aan het comité over alle compliancegerelateerde aangelegenheden. De CEO woont alle vergaderingen van het comité bij. Het comité kan, indien nodig, de aanwezigheid van andere kaderleden of werknemers van de SGS Groep vragen.

Neem contact met ons op

  • SGS Belgium NV

SGS House - Noorderlaan 87, (RPR Antwerpen BTW BE 0404.882.750),

, 2030,

Antwerp, België