Contact

Waar bent u naar op zoek?

Wettelijke controle van Laadpalen voor elektrische voertuigen

April 01, 2022
Artikel laadpalen

Wist u dat batterijen van elektrische auto’s vlam kunnen vatten als laadpalen niet goed geïnstalleerd zijn? Om de bestuurder en de omgeving veilig te houden zijn wettelijke controles verplicht. We vertellen u er graag meer over.

Het gevaar van laadpalen
Ze zijn steeds meer te vinden in wijken en tankstations, laadpalen voor elektrische auto’s. In een laadpaal zit veel vermogen. Het moet immers snel kunnen laden zodat een auto een grote afstand af kan leggen. Met dit vermogen gaan ook risico’s gepaard. 

Als laadpalen niet correct zijn geïnstalleerd kan dat brandgevaar met zich meebrengen of je kan  geëlektrocuteerd worden. Als de batterij van het elektrisch voertuig in brand vliegt is het zelfs zeer moeilijk om het vuur te doven. Vrijwel altijd moet de brandweer een speciale container gebruiken . Als de brandweer niet (op tijd) wordt ingeschakeld kan er meer afbranden dan de installatie en het elektrisch voertuig. 

Verplichte wettelijke controles voor laadpalen
Om enigszins de gevaren te beperken is de controle van laadpalen voor elektrische voertuigen in België wettelijk verplicht. Deze wettelijke keuringen moeten voldoen aan de regels die gesteld zijn door het AREI (KB 08/09/2019 - Boek 1).  

AREI staat voor Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties. Het bevat een reeks voorschriften waaraan elektrisch materieel en elektrische installaties in België moeten voldoen.  De FOD Economie heeft bovendien een lijst opgesteld van Erkende Controleorganismen voor de elektrische installaties. SGS Statutory Services Belgium is een van die geaccrediteerde instanties.

Huishoudelijke en niet-huishoudelijke installaties moeten voldoen aan deze wettelijke bepalingen. Laadpalen die privé gebruikt worden zijn huishoudelijke installaties en laadpalen die gebruikt kunnen worden door iedereen. Bijvoorbeeld een gedeelde laadpaal in de buurt of laadpalen bij tankstations, zijn niet-huishoudelijke installaties. 

Twee soorten wettelijke controles opgelegd volgens het AREI

 • Controle vooringebruikname: Voordat de laadpaal in gebruik wordt genomen, is eerst een “Gelijkvormigheidscontrole voor de ingebruikname” vereist. Deze keuring moet worden uitgevoerd door een “Erkend Controleorganisme”. Wanneer uit de eerste controle blijkt dat de installatie niet conform is geïnstalleerd dient er een herkeuring plaats te vinden na de benodigde aanpassingen.
 • Periodieke controles: Na de controle voor ingebruikname zijn periodieke controles verplicht. Als er bij een periodieke controle blijkt dat de installatie niet voldoet aan de normen moet er na iedere aanpassing een herkeuring plaatsvinden totdat de installatie wél voldoet aan de normen. 
  • Voor niet-huishoudelijke installaties dienen deze controles binnen 5 jaar na de controle voor ingebruikname plaats te vinden. Die periodieke keuring is ook 5 jaar geldig als er aan de installatie niets gewijzigd wordt. Hierdoor is elke 5 jaar een nieuwe periodieke controle nodig is. 
  • Voor huishoudelijke installaties dient de periodieke controle 25 jaar na de keuring voor ingebruikname plaats te vinden. 

Wettelijke controles van laadpalen door SGS
SGS is een erkend controleorganisme en onze afdeling Statutory Services Belgium kan de controle voor ingebruikname en periodieke controles voor u uitvoeren. 

Hoe verloopt een wettelijke controle van laadpalen bij SGS? 

 1. U maakt gemakkelijk een afspraak door contact op te nemen met de backoffice via mail
 2. De keuring wordt uitgevoerd door een SGS inspecteur. Ons team van inspecteurs wordt op de hoogte gehouden van eventuele wetswijzigingen door een intern technisch team met jarenlange ervaring dus elke controle verloopt zonder stress. 
 3. U ontvangt een digitaal rapport in pdf-formaat in heldere duidelijke taal. Zo weet u direct of de installatie wel of niet conform is. 
 4. Op dat moment zijn er twee opties:
  1.  Uw laadpaal is goedgekeurd. Huishoudelijke installaties mogen 25 jaar gebruikt worden zonder dat er een nieuwe controle vereist is en niet-huishoudelijke installaties mogen 5 jaar gebruikt worden voordat een nieuwe controle vereist is.
  2. Uw laadpaal is afgekeurd en u leest in het rapport wat er niet conform is met de wetgeving (AREI). Na de benodigde aanpassingen is er een nieuwe controle nodig voordat de laadpaal in gebruik genomen mag worden.
 5. In het voorlaatste jaar voor het vervallen van de keuringstermijn ontvangt u van ons bericht met het verzoek om alvast een afspraak in de plannen voor de volgende keuring.

Contact
Wilt u meer weten over wettelijke keuringen van laadpalen en wilt u zeker zijn dat uw laadpaal veilig is? Neem dan contact op met Rob Nuyts via mail of telefonisch via +32 (0)470 53 65 47

 
 • SGS Belgium NV - Automotive

2030,

Antwerp, België