Contact

Waar bent u naar op zoek?

Voldoen uw koelgassen aan de standaarden?

February 21, 2022
Artikel Koelgassen

Koelgassen worden gebruikt om systemen te koelen door de warmte te transporteren en af te voeren. In ons dagelijks leven hebben we veel te maken met koelgassen. Bijvoorbeeld bij uw koelkast, airco, koelcontainers voor transport(reefers) of blussystemen. Het is belangrijk om te weten of deze koelgassen kwalitatief goed zijn middels koelgasanalyses. We vertellen u hier graag meer over.

De veranderingen met de Clean Air Act

De Clean Air Act is een luchtkwaliteitswet die in 1956 is opgestart door de Verenigde Staten. Deze wet is in 2013 aangenomen door de Europese Commissie om luchtverontreiniging te verminderen in Europa. Om de invloed op het broeikaseffect terug te dringen zijn er ondertussen veel regelgevingen toegevoegd die de uitstoot van schadelijke gassen moeten verminderen.

Koelgassen moeten ook voldoen aan de Clean Air Act omdat een deel van de koelgassen vrij kan komen in de atmosfeer. Sommige gassen kunnen bestanddelen bevatten die schadelijk zijn voor het milieu of die indirect schadelijk zijn door giftige stoffen of explosiegevoelige stoffen. 

Het testen van koelgassen volgens de AHRI 700 standaard

Nieuw geproduceerde en gerecyclede koelgassen moeten gecontroleerd worden volgens de wereldwijd gebruikte AHRI 700 standaard om zeker te zijn dat koelgassen voldoen aan de kwaliteitsnormen. In ons gespecialiseerde laboratorium in Spijkenisse kunnen wij analyses uitvoeren conform de wereldwijd geldende AHRI700 richtlijnen.

Waar moet u op letten bij koelgassen?

  • Voldoet de kwaliteit van mijn nieuw geproduceerde koelgassen aan de standaarden? U kunt niet zomaar zeker zijn dat nieuw geproduceerde koelgassen voldoen aan de AHRI 700 standaarden. Koelgassen moeten voldoen aan de AHRI 700 kwaliteitsstandaarden voor ingebruikname. 
  • Voldoet de kwaliteit van mijn gerecyclede koelgassen aan de standaarden? Oudere soorten koelgassen kunnen (gedeeltelijk) bestaan uit gassen die niet meer gebruikt en gemaakt mogen worden. Vanaf 1 januari 2020 mogen bijvoorbeeld installaties met R404A of R507 alleen nog bijgevuld worden met gerecyclede R404A of R507 en vanaf 1 januari 2030 is het gebruik van deze middelen helemaal verboden. In de Clean Air Act worden nog meer stoffen beschreven.
  • Importeer ik goedgekeurde koelgassen? Koelgassen die geïmporteerd worden vanuit het buitenland kunnen geheel of gedeeltelijk uit inmiddels verboden koelgassen bestaan. Zeker wanneer koelgassen van buiten Europa komen is die kans groot. Het is wettelijk verplicht om voor ingebruikname van geïmporteerde koelgassen na te kijken of deze koelgassen geheel of gedeeltelijk verboden koelgas bevatten.
  • Let extra op bij reefers: Koelcontainers voor transport (reefers) kunnen bijvoorbeeld de schadelijke soort R40 bevatten die corrosie en zelfs mogelijkheid tot explosie geeft als het koelgas meer dan 1% R40 bevat.

Wij helpen u graag bij het volgende:

  • Analyseren of de kwaliteit van nieuw geproduceerde of gerecyclede koelgassen voldoen aan de kwaliteitsnormen volgens AHRI 700.
  • Controleren of geïmporteerde koelmiddelen verboden middelen bevatten die in strijd zijn met de Clean Air Act.
  • Koelcontainers (reefers) controleren op koelgas R40.

Contact

Meer weten over deze dienst of een afspraak inplannen? Neem contact op met Pim Michielsen via mail of telefonisch via +316 10 91 35 72.

Aanverwante diensten

Naast het testen van koelgassen, verzorgen wij ook certificering van koeltechnische werkzaamheden op basis van BRL 100, het verplichte F-gassencertificaat voor werken met gefluoreerde gassen, of STEK. Met een STEK-certificaat toont u aan voorop te lopen in kwaliteit, duurzaamheid, veiligheid bij installatie en onderhoud van koeltechnische installaties. Daarnaast kan gekozen worden voor verschillende aanvullende modules voor bijvoorbeeld het gebruik van CO2 als koudemiddel of installatie en onderhoud van warmtepompen.

  • SGS Belgium NV

SGS House - Noorderlaan 87, (RPR Antwerpen BTW BE 0404.882.750),

, 2030,

Antwerp, België