Mitä etsit?

SGS Finland Oy nimetty omavalvontalaboratorioksi

13. Jun 2023

Ruokavirasto on nimennyt SGS Finland Oy:n omavalvontalaboratorioksi kontaktimateriaalitutkimusten osalta.

Pakkausmateriaalien ja muiden kontaktimateriaalien turvallisuus on tärkeä osa elintarviketurvallisuutta, sillä kaikki elintarvikkeet joutuvat jossain vaiheessa tekemisiin erilaisten materiaalien ja tarvikkeiden kanssa.

Elintarvikekontaktimateriaalien kirjo on valtava. Termillä tarkoitetaan materiaaleja ja tarvikkeita, jotka on tarkoitettu suoraan tai välillisesti joutumaan kosketukseen elintarvikkeen kanssa. Tällaisia ovat esimerkiksi elintarvikepakkaukset, ruokailuastiat ja -välineet, keittiön pienet ruoanvalmistuslaitteet, kertakäyttöastiat, kertakäyttökäsineet, mutta myös elintarviketeollisuuden valmistuslaitteet ml. putket, letkut, tiivisteet, pumput sekä elintarvikesäiliöt ja -säiliöautot. Myös lakat, liimat ja painovärit, joita käytetään kontaktimateriaalien valmistuksessa, kuuluvat kontaktimateriaaleihin. Kontaktimateriaali voi siis olla esimerkiksi muovia, paperia, kartonkia, keramiikkaa, sellofaania, kumia, silikonia, ioninvaihtohartseja, puuta tai kiveä ja jopa nahkaa tai kangasta.

Kontaktimateriaalien turvallisuus ja vaatimustenmukaisuus muodostuu useasta eri tekijästä, joiden kaikkien on toteuduttava. Kontaktimateriaalin tulee olla kemialliselta ja mikrobiologiselta laadultaan turvallisia ja muuten lainsäädännön vaatimusten mukaisia. Puiteasetuksen 1935/2004 yleisenä vaatimuksena on, että kontaktimateriaalin kemiallisen koostumuksen tulee olla mahdollisimman pysyvä. Siitä ei saa siirtyä elintarvikkeeseen sellaisia määriä ainesosia, että elintarvike muuttuisi ihmisen terveydelle vaaralliseksi. Myöskään elintarvikkeen koostumus tai sen haju, maku tai ulkonäkö eivät saa muuttua ei-toivotulla tavalla kontaktimateriaalin vaikutuksesta. Turvallisuuteen liittyy myös se, että kontaktimateriaalit ovat jäljitettävissä.

Omavalvonta eroaa viranomaisvalvonnasta

Elintarvikekontaktimateriaalien turvallisuus on kaikkien toimitus- ja käyttöketjun toimijoiden vastuulla: Materiaalin valmistajalla, valmistuttajalla, maahantuojalla ja jakelijoilla sekä elintarviketeollisuuden toimijoilla. Tuotteiden vaatimustenmukaisuutta voidaan valvoa sekä viranomaisten toimesta että omavalvontana.

Kontaktimateriaalit ovat omavalvonnan piirissä. Elintarvikelain mukaan elintarvikealan ja kontaktimateriaalialan toimijalla on oltava järjestelmä, jonka avulla toimija tunnistaa ja hallitsee toimintaansa liittyvät vaarat ja varmistaa, että toiminta täyttää elintarvikesäännöksissä asetetut vaatimukset. Omavalvonta toteutuu laadunvalvontajärjestelmän prosesseja noudattamalla. Testaus on yksi keskeinen keino osoittaa, että vaatimustenmukaisuus toteutuu ja se tulisi sisällyttää osaksi toimijan laadunvalvontajärjestelmää.

Kuinka SGS voi auttaa?

Elintarvikesäännöksissä tutkittavaksi edellytetyt omavalvontanäytteet on tutkittava nimetyssä omavalvontalaboratoriossa, virallisessa laboratoriossa tai kansallisessa vertailulaboratoriossa. SGS on tällä hetkellä ainoa Ruokaviraston nimeämä kontaktimateriaalitutkimuksia tarjoava omavalvontalaboratorio.

Nimettynä omavalvontalaboratoriona SGS voi tarjota ja koordinoida elintarvikealan toimijoiden ja kontaktimateriaalitoimijoiden lakisääteisiä kontaktimateriaalitutkimuksia. Tarjoamme kontaktimateriaalitutkimuksia erilaisille elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuville materiaaleille, kuten muoville, keramiikalle ja kartongille. Testauksella voidaan varmentaa materiaalin kemiallinen turvallisuus. Yleisiä kontaktimateriaalitutkimuksia ovat muun muassa kokonaismigraation tutkiminen, sekä materiaalista riippuen erilaisten ainekohtaisen migraatiotestien, kuten raskasmetallien siirtymän tutkiminen. Testausvaatimukset vaihtelevat materiaalista ja sen käyttötarkoituksesta riippuen. SGS:llä asiantuntijamme voivat auttaa sinua määrittelemään tuotteelle tarvittavat testaukset, ja toteuttamaan testaukset sujuvasti ja luotettavasti kansainvälisessä laboratorioverkostossamme, joka mahdollistaa tuotteiden testaamisen myös lähellä tuotantolaitosta.

Haluatko lisätietoa kontaktimateriaalien testauksesta? Ota meihin yhteyttä!

Sara Koivisto
Specialist
p: 044 7550 852

SGS:stä

Me olemme SGS - maailman johtava testaus-, tarkastus- ja sertifiointiyritys. Meidät tunnetaan kaikkialla maailmassa kestävän kehityksen, laadun ja  luotettavuuden mittapuuna. 97 000 työntekijäämme, jotka ylläpitävät 2 650 toimipaikan ja laboratorion verkostoa, tekevät yhdessä työtä luodakseen paremman, turvallisemman ja yhdistyneemmän maailman.

Ota meihin yhteyttä

  • SGS Finland Oy

,

, 00380,

Helsinki,

Suomi