Mitä etsit?

UKCA sai kaksi lisävuotta

24. Jan 2023
World Map Showing Connections 1600px

Ison-Britannian hallitus antoi 21.11.2022 kaksi lisävuotta uuden UKCA-merkinnän hakemiseen tukeakseen yrityksiä Englannissa, Skotlannissa ja Walesissa markkinoille saatettujen tuotteiden vaatimustenmukaisuusmerkinnöissä.

UK Conformity Assessed (UKCA) -merkki on pakollinen tietyissä tuotteissa. Se osoittaa, että tuote on Ison-Britannian lainsäädännön mukainen, aivan kuten CE-merkki EU:ssa. Sovellettavat vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt ja moduulit ovat samat kuin CE-merkinnältä vaaditut. Lisäksi niille tuotekategorioille, joille edellytetään CE-vaatimusten mukaan kolmannen osapuolen suorittamaa vaatimustenmukaisuuden arviointia, edellytetään tulevaisuudessa kolmannen osapuolen suorittamaa vaatimustenmukaisuuden arviointia myös UKCA-vaatimusten mukaan.

Hyväksytyn laitoksen (UK approved body) on suoritettava vaatimustenmukaisuuden arviointi uusille tuotetyypeille 31.12.2024 jälkeen.

Kun valmistaja on arvioinut tuotteensa vaatimustenmukaisuuden ja kiinnittänyt siihen ennen 1.1.2025 CE-merkin osoituksena sitä koskevien direktiivien vaatimustenmukaisuudesta, hän voi käyttää samoja vaatimustenmukaisuuden arviointitoimia tuotteidensa UKCA-merkinnän perustana. On suositeltavaa, että valmistaja sisällyttää vaatimustenmukaisuusvakuutukseen luettelon asiaankuuluvista Isossa-Britanniassa määritetyistä standardeista ja vastaavista EU:n harmonisoiduista standardeista, joita sovelletaan hänen tuotteisiinsa. Myös sen hyväksytyn laitoksen tiedot, joka suoritti vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt, on mainittava vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa, jos tuoteryhmä edellyttää hyväksytyn laitoksen käyttämistä.

Valmistajien erityisvastuut

Tiettyjen tuotemääräysten osalta valmistajilla on erityisiä velvoitteita ja aikatauluja, kuten esim. koneiden, mittauslaitteiden, rakennustuotteiden, ekosuunnittelua ja energiamerkintää edellyttävien tuotteiden sekä lääkinnällisten laitteiden osalta (luettelo on suuntaa-antava). Valmistajien tulee tarkastaa omiin tuotteisiinsa sisältyvä vastuu asiaankuuluvasta tuotekohtaisesta lainsäädännöstä. Esimerkiksi lääkinnällisten laitteiden siirtymäaikaa pidennettiin 12 kuukaudella, mikä tarkoittaa, että Ison-Britannian markkinoilla lääkinnällisten laitteiden on oltava UKCA-merkittyjä 1.7.2024 alkaen.

Kuinka toimia oman tuotteesi kanssa?

Jos tuotteesi on EU:n ilmoitetun laitoksen myöntämällä CE-merkinnällä varustettu olemassa oleva tuote:

Valmistajat, joilla on EU:n ilmoitetun laitoksen myöntämä CE-merkintä, hyväksytään Yhdistyneen kuningaskunnan markkinoille UKCA-tarralla ja erillisellä UKCA-vaatimustenmukaisuusvakuutuksella, jos CE-merkintä on myönnetty ennen 31. joulukuuta 2024. Tämä koskee vain olemassa olevia CE-merkittyjä tuotteita. 

Jos tuotteesi on uusi:

UKCA edellyttää, että kaikki uudet tuotteet, jotka tulevat markkinoille 1. tammikuuta 2025 alkaen, läpäisevät täydellisen UK-hyväksynnän. Tuotteessasi on oltava UKCA-merkintä Ison-Britannian markkinoilla ja CE-merkintä EU-markkinoilla. Tämä tarkoittaa, että tuotteesi on läpäistävä sekä täydellinen Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksytyn laitoksen arviointi että täydellinen EU:n ilmoitetun laitoksen arviointi. 

Vaikka siirtymäaikaa on jatkettu, on hyvä varmistaa Ison-Britannian markkinoille tarkoitettujen tuotteiden UKCA-vaatimustenmukaisuus hyvissä ajoin ja varmistaa sekä CE- että UKCA-vaatimustenmukaisuus samanaikaisesti. Pitkällä aikavälillä tämä säästää sekä aikaa että kustannuksia. SGS Fimko voi tarjota näitä palveluita useimmille tuotevalmistajille.

Huomioithan, että Pohjois-Irlannin markkinoille tarkoitettujen tuotteiden täytyy täyttää UKNI-vaatimukset.

Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä:

SGS Finland ITA Team
Victoria Lindqvist
Team Leader
p. +358 40 182 7151

SGS:stä

Me olemme SGS - maailman johtava testaus-, tarkastus- ja sertifiointiyritys. Meidät tunnetaan kaikkialla maailmassa kestävän kehityksen, laadun ja  luotettavuuden mittapuuna. 97 000 työntekijäämme, jotka ylläpitävät 2 650 toimipaikan ja laboratorion verkostoa, tekevät yhdessä työtä luodakseen paremman, turvallisemman ja yhdistyneemmän maailman.

Ota meihin yhteyttä

  • SGS Finland Oy - SGS Academy

Takomotie 8,

, 00380,

Helsinki,

Suomi