Mitä etsit?

Uusia akkreditointeja

20. Sep 2022
World Map Showing Connections 1600px

FINAS-akkreditointipalvelu on myöntänyt SGS Fimkolle useita uusia akkreditointeja. Uudet akkreditoinnit koskevat extra/intraoraalisten hammasröntgenlaitteiden, pienjännitekeskusten ja juoksumattojen testausta sekä juoksumattojen osalta tuotesertifiointia. 

Extra/intraoraaliset hammasröntgenlaitteet 

Voimme suorittaa extra/intraoraalisten hammasröntgenlaitteiden testaukset akkreditoidusti standardien CAN/CSA-C22.2 No. 60601-2-63 ja CAN/CSA-C22.2 No. 60601-2-65 mukaan.
Tämä laajennus mahdollistaa testaukset Kanadan vaatimusten mukaan ja tarvittavan NRTL-sertifioinnin (cSGS) Kanadan markkinoille.

Pienjännitekeskukset

Voimme suorittaa pienjännitekeskusten testauksen akkreditoidusti standardin EN IEC 61439-7 mukaan. 

Tässä standardissa määritellään turvallisuusvaatimuksia

  • keskuksille, joiden mitoitusjännite ei ylitä 1 000 V vaihtosähköllä tai 1 500 V tasasähköllä
  • keskuksille, joita käytetään sähköenergian tuotannon, siirron, jakelun ja muuttamisen yhteydessä ja sähköenergiaa käyttävien laitteiden ohjaamiseen
  • maallikoiden käytettäväksi (esim. sähkölaitteiden kytkentään ja irtikytkentään) tarkoitetuille keskuksille
  • keskuksille, jotka on tarkoitettu asennettavaksi ja käytettäväksi toreilla, venesatamissa, leirintäaluilla ja vastaavissa ulkotiloissa olevissa julkisissa tiloissa
  • keskuksille (AEVCS), jotka on tarkoitettu sähköajoneuvojen lataustapoihin 3 ja 4.

Juoksumatot

Voimme testata ja sertifioida juoksumattoja akkreditoidusti standardien EN 957-6 ja EN 20957-1 mukaan.
Näissä standardeissa esitetyissä turvallisuusvaatimuksissa käsitellään juoksumattojen käyttöön liittyviä merkittävimpiä vaaroja, vaaratilanteita ja -tapahtumia kun laitetta käytetään valmistajan tarkoittamalla tavalla tai käytetään väärin valmistajan ennustamalla tavalla.
Standardeja sovelletaan voimanlähteen kanssa ja manuaalisesti käytettäviin juoksumattoihin käyttöluokissa S, H ja I sekä tarkkuusluokissa A, B ja C.
Akkreditoinnin avulla saimme laajennettua GS-sertifioinnin pätevyysaluetta. 


***
SGS Fimko Oy on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T004, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025:2017.
SGS Fimko Oy on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima sertifiointielin S003, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17065:2012.

Jos haluat lisätietoa palveluistamme, ota yhteyttä!

Lääkinnällisten laitteiden ja juoksumattojen testaus: 
Kati Lisitsin
Account Manager

Pienjännitekeskusten testaus:
Heli Luotola
Account Manager

Ota meihin yhteyttä

  • SGS Finland Oy - SGS Academy

Takomotie 8,

, 00380,

Helsinki,

Suomi