Mitä etsit?

Kiitos luottamuksesta

06. Apr 2022
World Map Showing Connections 1600px

Taloustutkimus toteutti asiakastyytyväisyyskyselyn SGS Finlandin asiakkaille 25.1.-11.2. Tutkimukseen osallistui yhteensä 157 vastaajaa kaikilta liiketoiminta-alueiltamme. Edellisen kerran asiakastyytyväisyyttä tutkittiin alkuvuodesta 2019.

Yksi tärkeimmistä asiakastyytyväisyyden mittareista on nettosuositteluindeksi (Net Promoter Score, NPS) Nettosuositteluindeksillä  mitataan asiakasuskollisuutta ja sen vaikutusta liiketoiminnan tulokseen. Tutkimus perustuu kysymykseen valmiudesta suositella tutkimuksen kohteena olevaa yritystä. Tutkimustulos vaihtelee lukujen -100 ja +100  välillä. Taloustutkimuksen mukaan erinomaisena voidaan Suomessa pitää tulosta joka ylittää +40, kansainvälisissä tutkimuksissa +50. NPS-tutkimuksessa asiakkailta kysytään myös perusteluja vastaukselleen. Nämä avoimet vastaukset ovat meille erityisen kiinnostavia, sillä niistä selviää mihin asiakkaamme ovat toiminnassamme tyytyväisiä, mihin eivät.

Kuvitus: Nettosuositteluindeksi (Taloustutkimus) 

Taloustutkimuksen kyselyssä saimme tänä vuonna Nettosuositteluindeksiksi 43, kun se edellisellä mittauskerralla vuonna 2019 oli 44. Olemme siis vaikeiden korona-vuosien aikana onnistuneet pitämään yllä tasoa, johon asiakkaamme ovat tottuneet.

Syinä suositteluhalukkuuteen mainittiin erityisesti henkilökuntamme ammattitaito ja asiantuntemus sekä palvelualttius ja työmme laatu. Varsinkin yhteyshenkilöt olivat halukkaita suosittelemaan SGS:ää. Pidämme erityisesti tältä ryhmältä saatua palautetta arvossa, sillä he ovat meidän pääasiallinen kontaktipintamme asiakkaaseen ja heidän kanssaan olemme eniten tekemisissä henkilökohtaisesti. 

Kuvitus: Kokonaistyytyväisyys (Taloustutkimus) 

Toinen seuraamamme tunnusluku on Kokonaistyytyväisyys (Customer Satisfaction Index, CSI), joka tänä vuonna oli 77. Taloustutkimuksen kokemuksen perusteella Suomessa tämän luvun tulisi olla yli 65, ja kansainvälisesti yli 80 tulos lasketaan erinomaiseksi.

Kiitos kaikille asiakastyytyväisyystutkimukseen osallistujille arvokkaasta palautteesta. Olemme kuulleet teitä ja pystyimme palautteiden perusteella valitsemaan kehitettäväksemme erityisesti asiakkaillemme merkityksellisiä aiheita.

Muistathan, että otamme palautetta mielellämme vastaan myös näiden virallisten asiakastyytyväisyystutkimusten ulkopuolella.

Lisätietoa tutkimuksesta:

Tomi Nyberg
Director, Business Development  

Ota meihin yhteyttä

  • SGS Finland Oy - SGS Academy

Takomotie 8,

, 00380,

Helsinki,

Suomi