Mitä etsit?

IT-laitteiden standardin EN 60950-1 voimassaolo päättymässä

23. Nov 2020
World Map Showing Connections 1600px

Tietotekniikan laitteiden standardia EN 60950-1 sovelletaan verkkovirta -ja patteri/akkukäyttöisiin tieto- ja informaatiotekniikan laitteisiin, joissa käyttöjännite ei ylitä 600 V. Tämä standardi poistuu käytöstä ja sen voimassaolo päättyy 20.12.2020, minkä jälkeen tällä standardilla ei voi enää osoittaa tuotteen vaatimustenmukaisuutta eikä tehdä tuotteelle tämän standardin perusteella vaatimustenmukaisuusvakuutusta (Declaration of Conformity eli DoC).

Uusi standardi EN IEC 62368-1:2020

Uusi standardi EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 tulee korvaamaan jatkossa sekä audiovisuaalisten laitteiden standardin EN 60065:n sekä tietotekniikan laitteiden EN 60950-1 -standardin. Näiden käytöstä poistuvien standardien yhdistäminen yhden ja saman standardin alle tukee sitä, että mahdollisimman moni laite kuuluisi jonkun turvallisuusstandardin piiriin, ja näin tuotteiden turvallisuus tulisi varmistettua. Nykypäivänä eri elektroniikkalaitteilla ei ole enää samankaltaisia rajoja kuin ennen, ja laitteet ovat yhä enemmän integroituja kokonaisuuksia, ja tämä oli yksi syy siihen, miksi yhteinen tällaisia tuotteita koskeva standardi päätettiin luoda. 


Miten tämä vaikuttaa tuotteeseeni?

EN IEC 62368 julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 2014, Official Journalissa se julkaistiin elokuussa 2016 ja A11-lisäys 2017. Tilanne on tällä hetkellä varsin mielenkiintoinen, sillä vaikka tuorein versio on vuodelta 2020, myös vuoden 2014 versio pysyy käytössä aina vuoteen 2023 asti. Vanhoja korvattavia standardeja (EN 60065 ja EN 60950) ei voi käyttää enää 20.12.2020 jälkeen osoittamaan tuotteen vaatimustenmukaisuutta pienjännitedirektiivin mukaan, vaan tämän jälkeen on käytettävä uutta standardia, ja vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa on viitattava uuteen standardiin. Valmistajan on arvioitava tuotteensa tekninen dokumentaatio uudelleen, sekä varmistettava pitääkö tuotteelle tehdä lisätestejä standardinmukaisuuden osoittamiseksi.

Tästä linkistä löydät englanninkielisen dokumentin, jossa käydään läpi eri standardien eroavaisuuksia. 

SGS Fimko Oy:n testauslaboratorio on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T004, akkreditointivaatimus EN-ISO/IEC 17025. Pystymme testaamaan tuotteesi akkreditoidusti testausmenetelmän EN 62368 mukaan ja osoittamaan sen vaatimustenmukaisuuden.


Lisätietoja: 

Heli Luotola
Account Manager 
+358 40 7737 470

Ota meihin yhteyttä

  • SGS Finland Oy - SGS Academy

Takomotie 8,

00380,

Helsinki,

Suomi