Mitä etsit?

Toimittajien hallinta

Miten toimittajia hallitaan osana arvoketjua ja miten toimittajien vastaavuus yrityksen asettamien vaatimusten kanssa varmistetaan?

Miten toimittajia hallitaan osana arvoketjua ja miten toimittajien vastaavuus yrityksen asettamien vaatimusten kanssa varmistetaan?

Tuotteiden on vastattava useita tiukkoja laatu- ja turvallisuusvaatimuksia. Myös kuluttajat odottavat tuotteilta entistä suurempaa yhteiskunnallista vastuuta sekä ympäristöystävällisyyttä, ja myös palveluiden on perustuttava kestävään kehitykseen. Eripuolilla maailmaa astuu jatkuvasti voimaan uusia lakeja, joiden tarkoituksena on varmistaa näihin tiukkoihin vaatimuksiin vastaaminen.

Tuotemerkin omistajana, yrityksesi on todennäköisesti nähnyt paljon vaivaa kyetäkseen vastaamaan näihin vaatimuksiin sekä määrittelemään ja noudattamaan omia eettisiä arvojaan ja yrityksen visiota. Myös yrityksen toimittajien hallinta on ehdottoman tärkeätä, sillä toimittajien on vastattava kaikkia näitä kriittisiä vaatimuksia.

Tehokkaita ratkaisuja toimittajien hallintaan alan johtavalta yritykseltä maailmassa.

Maailman johtavana toimittajien hallintapalveluja osoittavana yrityksenä, SGS tarjoaa vertaansa vailla olevan kokemuksensekä laajat toimittajakokonaisuudet useiden eri alojen asiakkaille. Maailmanlaajuisen verkostomme ansiosta pystymme tarjoamaan asiakkaillemme luotettavaa asiantuntemusta toimittajiesi sijainnista riippumatta - kaikkialla maailmassa.

Autamme yritystäsi:

  • Johtamaan riskejä, suojaamaan yrityksesi tuotemerkkejä ja optimoimaan kustannukset: perusteellinen palveluvalikoimamme käsittää tarkastukset, testaukset, koulutukset, varmennukset ja sertifioinnit yhdenmukaisuuden varmistamiseksi tai asianmukaisen tehokkuuden todistamiseksi toimitusketjun kaikissa vaiheissa
  • Valitsemaan oikeat toimittajat: autamme yritystäsi löytämään yrityksen tarpeita sekä vastaavan alan laatu- ja turvallisuusvaatimuksia ja eettisiä vaatimuksia vastaavat toimittajat. Tarjoamme yrityksellesi riippumatonta arviointia ja anlysointia auditointien, tarkastusten, testausten sekä haastattelujen avulla toimittajien sopivuuden määrittelemiseksi
  • johtamaan toimittajien toimintaa: tarjoamme säännöllisia, auditointeihin perustuvia arviointeja tai testauksia varmistaaksemme toimittajiesi asianmukaisen ja yhtenäisen toiminnan laatu-, turvallisuus- ja ympäristövaatimusten sekä sosiaalista vastuuta koskevien vaatimusten edellyttämällä tavalla. Raportoimme yrityksellesi säännöllisesti tuloksista yhdessä parannusehdotusten kanssa. Tarjoamme tarvittaessa myös lisäkoulutusta ja konsultointia sekä johdamme arviointi- ja kehitysohjelmaa yrityksesi puolesta
  • varmistamaan yrityksesi vastaavuuden kaikkien lakisääteisten vaatimusten kanssa: olemme perehtyneet uusimpiin standardeihin ja määräyksiin eripuolilla maailmaa ja autamme varmistamaan, että yrityksesi toimittajat vastaavat kaikkia heitä koskevia vaatimuksia

keskustelemaan siitä miten voimme auttaa yritystäsi hallitsemaan toimittajia osana yrityksesi arvoketjua ja varmistamaan, että toimittajat vastaavat kaikkia toiminnalle asetettuja vaatimuksia - ota yhteyttä jo tänään.

Ota meihin yhteyttä

  • SGS Finland Oy - SGS Academy

Takomotie 8,

, 00380,

Helsinki,

Suomi