Mitä etsit?

Mittauslaitteiden ja -välineiden kalibrointi ja huolto

Kuinka voit varmistaa mittaus- ja valvontalaitteittesi laadun, tarkkuuden ja luotettavuuden?

Mittausten epätarkkuuksia hallitaan mittauslaitteiden ja -välineiden suoritusarvojen määräaikaisilla jäljitetyillä kalibroinneilla ja huolloilla. Kansallisten, kansainvälisten ja alakohtaisten standardien viidakossa asiantuntijan apua tarvitaan, jotta kalibrointipalveluiden laatu ja pätevyys voidaan varmistaa.

VARMISTA TARKKUUS

Kalibroinnilla varmistat, että laitteesi toimii hyväksyttyjen tarkkuusarvojen sisällä, ja tuottaa luotettavia ja laadukkaita tuloksia. Väärillä mittaustuloksilla vaarannat paitsi oman maineesi, myös turvallisuuden ja laadun. Mittaus- ja valvontalaitteiden akkreditoitu kalibrointi tarkoittaa, että mittaustulokset ovat varmennettuja ja jäljitettyjä ja täyttävät siten yleisesti hyväksyttyjen laatujärjestelmien, kuten ISO 9001, vaatimukset.

MÄÄRITTELE RAJA-ARVOT JA TÄYTÄ VAATIMUKSET

Markkinoilla, joilla kalibroinnin jäljitettävyys ja todistettavuus on elintärkeää, asiantuntijan tuki laitteiden toimintavaatimusten ja mittausepätarkkuuksien määrittelyssä takaa tulosten tarkkuuden. On myös tärkeää kehittää ja rakentaa kalibrointijärjestelmä, jonka avulla laitteiden ja välineiden kalibrointia ja huoltoa ohjataan.

PALVELU

Meillä on taitoa, välineitä ja kokemusta kalibroida ja huoltaa laajaa mittaus- ja valvontalaitevalikoimaa, sekä asiakkaan tiloissa että omassa laboratoriossamme. Esimerkkejä osaamisalueestamme:

  • yleismittaustekniikka
  • tieto- ja sähköverkkotekniikka
  • RF/mikroaaltomittaustekniikka
  • valokuitutekniikka
  • energia- ja ympäristötekniikka, sekä mekaniikka
 

VALOKUITUTEKNISTEN INSTRUMENTTIEN ASIANTUNTIJA

Valokuitutekniikan hitsaus- ja katkaisulaitteiden osaamisemme on rakennettu pitkäaikaisen kehitystyön ja laitevalmistajien ja käyttäjien kanssa tehdyn yhteistyön varaan. Kaikki huoltotyöt suoritetaan laitevalmistajan menetelmiä ja ohjeita noudattaen sekä omia, huoltotyössä kehittämiämme menetelmiä käyttäen. Tiukat puhtaus- ja tarkkuusvaatimukset otetaan aina huomioon.

SÄHKÖTEHOANALYSAATTORIT

ISO/IEC 17025 akkreditointimme kattaa tehoanalysaattoreiden ja teholähteiden sähkötehon kalibroinnin 50 Hz taajuudella. Mikäli tarve on suuremmille taajuuksille, voimme tehdä jäljitettävän kalibroinnin 10 kHz asti.

AKKREDITOINNIT

Nykypäivänä useimpia teollisuudenaloja hallitaan tarkoilla standardeilla ja säännöksillä. Siksi on tärkeää työskennellä pätevän yhteistyökumppanin kanssa. SGS Fimko Oy:n kalibrointilaboratorio on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima kalibrointilaboratorio K001, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025. Voimassa olevan pätevyysalueemme pääset tarkastamaan FINAS-akkreditointipalvelun verkkosivuilta.  ISO/IEC 17025 akkreditointi takaa, että menetelmämme ja henkilöstömme arvioidaan FINAS:n toimesta säännöllisesti. Akkreditoidut kalibroinnit tunnustetaan ja hyväksytään laatuauditoinneissa niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.

Voit hankkia kustannustehokkaat ja tarkat kalibrointi- ja huoltopalvelumme sekä nettipohjaisen tietokantapalvelumme joko yksittäin tai yhdessä, omien vaatimustesi mukaan.

Suoritamme mittauslaitteiden kalibrointeja akkreditoidulla pätevyysalueella ja sen ulkopuolella myös asiakkaan omissa tiloissa. Näin laitteet saadaan kalibroitua ja palautettua käyttöön nopeasti.

Ota yhteyttä ja kysy lisää kalibrointipalveluistamme.

Ladattava aineisto

Ota meihin yhteyttä

  • SGS Finland Oy - SGS Academy

Takomotie 8,

, 00380,

Helsinki,

Suomi