Mitä etsit?

Varaston inventaariomittaus

SGS:n käytössä on Total Station, huippumoderni lasertoiminen instrumenttimenetelmä, jolla mitataan varastoja, joiden koko pinta-ala on näkyvissä. Näin saadaan tarkat mittaukset mineraalivarastoista satamissa, jaloistamoilla, valmistustiloissa tai kaivoksissa. Tiedot varmistavat määräysten noudattamisen, ja niiden avulla voidaan valvoa varastoja nopeilla ja jatkuvatoimisilla laskennoilla.

SGS:n ammattihenkilökunnalla on maailmanlaajuisesti kattava kokemus puolueettomasta varastojen valvonnasta ja mittauksesta. Työskentelemme yrityksen kanssa täydellisen ja täsmällisen mittauksen saamiseksi hyödykkeen tilavuudesta ja painosta. Tarkka varaston arviointi ja mittaus tuovat paljon etuja, muun muassa:

  • läpinäkyvä arvio varastosta rahoitusraportteja, valmisteveroja ja lainoja varten
  • kansallisten ja muiden lainsäädännön vaatimusten noudattaminen
  • tiedon tuottaminen ostojen ja varastohallinnan suunnittelun ja valvonnan tueksi
  • erittäin nopeat inventaarilaskennat, myös päivittäiset raportit.

Total Station -varastomittaus

SGS:n ammattilaiset käyttävät Total Station -mittausta määrittämään epäsäännöllisiä varastoja, joita syntyy kaadettaessa materiaalia, tai kuljettimien muodostamia säännöllisempiä varastoja. Mittauksista saadut tiedot syötetään Total Station -tietolokiin, joka ladataan tietokoneelle todellisen tilavuuden laskemista varten. Tietoja käytetään myös luomaan ääriviivakartta varastosta Civil CAD -ohjelmistolla.

Tiheyden ja kokonaispainon määrittäminen

SGS:n tekniset asiantuntijat määrittävät materiaalin tiheyden poraamalla ja tiheyden tunnistavilla laitteilla. Laitteitamme käyttävät asialle omistautuneet ammattilaiset, joiden päätehtävä on kerätä tiedot, joita käytetään varastokasan tiheyden tarkkaan määrittämiseen. Varastokasan tiheystietoja käytetään varastokasan kokonaispainon laskentaan.

Täsmällinen ja luotettava varastomittaus on yksi rahtitarkastusten ja -hallinnan luotetun johtajan SGS:n tarjoamista rahti- ja aluspalveluista.

Varastot on mitattava, jotta voidaan määrittää niiden sisältämän hyödykkeen tilavuus ja paino.

Ota meihin yhteyttä

  • SGS Finland Oy - SGS Academy

Takomotie 8,

, 00380,

Helsinki,

Suomi

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Muut Palvelut