Mitä etsit?

Ugandan vientiä edeltävän vaatimustenmukaisuuden todentaminen

Uganda National Bureau of Standards (UNBS) johtaa Ugandan standardeja koskevaa vaatimuksenmukaisuuden ennakkovarmistusohjelmaa (Pre-Export Verification of Conformity to Standards Program, PVoC).

SGS:n palvelut auttavat vientiyrityksiä vaatimuksenmukaisuuden varmistamisessa.

UNBS vaatii PVoC-ohjelmassaan, että tuontituotteet, joiden standardispesifikaatiot on julistettu pakollisiksi UNBS:n vuodelta 1983 peräisin olevan lain mukaisesti, tulee tarkastaa. Tarkastuksissa varmistetaan, että tuotteet noudattavat maan teknisiä määräyksiä ja standardeja tai niiden hyväksyttyjä vastineita. Ohjelman tavoitteena on luoda tuontituotteiden laaduntarkastusjärjestelmä, joka on yhdenmukainen Itä-Afrikan yhteisön jäsenvaltioiden kanssa.

Autamme vientiyrityksiä osoittamaan tuotteidensa vaatimustenmukaisuuden. Lisäksi myönnämme vaatimustenmukaisuustodistuksia, jotka tarjoavat pääsyn Ugandan markkinoille, estävät viivytyksiä tulleissa ja vähentävät mahdollisia vaatimustenvastaisten tuotteiden maahantuontiin liittyviä menetyksiä. Tarjoamme sertifiointitavasta riippuen yhden tai useita seuraavista palveluista:

  • fyysinen tarkastus ennen toimitusta
  • näytteenotto, testaukset ja analyysit valtuutetuissa laboratorioissa
  • tuotteiden valmistusprosessien auditointi
  • asiakirjojen tarkastukset sekä soveltuvien teknisten määräysten ja standardien (esim. KSS, GSO, IEC) vaatimustenmukaisuuden varmistaminen

Koska meillä on vuosikymmenten kokemus vaatimustenmukaisuuden arviointiohjelmien toteutuksesta kaikkialla maailmassa, tarjoamme vientiyrityksille tehokkaita ja kattavia ratkaisuja, jotka varmistavat, että toimitukset vastaavat Ugandan vaatimuksia.

Ota meihin yhteyttä

  • SGS Finland Oy - SGS Academy

Takomotie 8,

, 00380,

Helsinki,

Suomi

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Muut Palvelut