Mitä etsit?

Tuotannonaikainen analyysi (OLA)

Tekninen työryhmämme voi asentaa ja tarjota täyden tuen palveluita uuteen tai jo käytössä olevaan tuotannonaikaisen analyysin (OLA) järjestelmääsi. Voimme tarjota tarkkuutta, jota tarvitset, jotta laitoksesi toimii mahdollisimman tehokkaasti.

Reaaliaikaisella analyysillä tarkoitetaan mahdollisuutta saada yhdistettyjä tietoja juuri oikeaan aikaan ja myös mahdollisuutta toimia välittömästi tietojen perusteella lajittelutehokkuuden ja tuottavuuden parantamiseksi. Reaaliaikaisessa analyysissä yhdistetään tuotannonaikaisen analysoinnin, mekaanisten näytteenottojärjestelmien ja kehittyneen tietotekniikan mahdollisuuksia, jotta voit valvoa ja korjata kuormausta ja sekoitusta näiden toimintojen ollessa käynnissä.

Reaaliaikaisen analyysin mahdollistavat tuotannonaikaisen analyysin (OLA) järjestelmät. Näillä järjestelmillä kaivostoimintaa, sulattoja, kuormauslaitteita, hiilen valmistelulaitoksia ja lämpövoimageneraattoreita voidaan valvoa, ohjata ja optimoida niiden kuormaus-, tuotelajittelu- ja sekoitusprosessien osalta toiminnan aikana. OLA voi osoittaa, milloin on tehtävä muutoksia, jotka ovat edullisia toiminnalle. Tämä voi vaikuttaa merkittävästi laitoksesi tehokkuuteen ja yleiseen taloudelliseen tulokseen.

SGS:n reaaliaikaista analyysiä käyttämällä ja teknisen kokemuksemme perusteella voimme tarjota seuraavia:

 • Järjestelmän arviointi, tekniikka ja projektinhallinta 
 • Kalibrointi 
 • Jatkuva valvonta 

Useimmat suuren mittakaavan tuotantolaitokset, joissa louhitaan, käsitellään tai käytetään merkittäviä määriä hiilen, sementin, rautamalmin, kuparin, nikkelin ja lannoitteiden kaltaisia hyödykkeitä, voivat hyötyä toiminnanaikaisesta analyysistä ja reaaliaikaisista mittausjärjestelmistä. Lisäksi tällä teknologialla voidaan analysoida seuraavat alkuaineet:

 • skandium
 • titaani
 • kadmium
 • elohopea
 • vanadiini
 • kromi
 • mangaani
 • koboltti
 • rodium
 • natrium
 • alumiini
 • pii
 • kalium
 • kalsium
 • gallium
 • volframi
 • platina

Tuotannonaikaisen analyysin tarjoamiseen liittyvä prosessi on monimutkainen, ja täydelliseen taloudelliseen arviointiin tarvitaan kokeneita insinöörejä. SGS tarjoaa sinulle luotettavaa maailmanluokan teknistä osaamista ja kokemusta.

SGS on johtava globaali innovatiivisten ja teknisesti kehittyneiden näytteenotto-, lajittelu- ja sekoituspalveluiden tarjoaja.

Ota meihin yhteyttä

 • SGS Finland Oy - SGS Academy

Takomotie 8,

, 00380,

Helsinki,

Suomi

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Muut Palvelut