Mitä etsit?

Tiheän lietteen prosessi

Tiheän lietteen asiantuntijamme ovat suunnitelleet, toteuttaneet ja ottaneet käyttöön tällaisia laitoksia vuodesta 1998 alkaen ja tarjonneet monia laadukkaita HDS-ratkaisuja. Yhteistyötä tekemällä voimme varmistaa, että kohteessasi käytetään vastuullisia ja kestäviä vedenkäsittelyratkaisuja.

HDS-tekniikka sopii toimintaan, jossa tuotetaan paljon sulfaatti-ioneja sisältäviä liuoksia painehapetuksen tai biohapetuksen tuloksena. HDS-prosessillamme poistetaan tehokkaasti perusmetallit vakaana sakkana muodostamalla kalsiumsakkaa. Rauta muodostaa myös sakkaa kierrätettyjen lietehiukkasten pinnalle.

HDS-prosessissa kalkkikivi/kalkki ja kierrätetty liete lisätään kalkin ja lietteen sekoitussäiliöön prosessin alussa. Näin saadaan tärkein neutralointiaine. Tämä sekoitus siirretään nopean sekoituksen säiliöön, jossa se sekoitetaan syöttöliuoksiin, jotka neutraloidaan näin. Sekoitus syötetään pääkalkkireaktoriin, jossa aggressiivisen ilmastuksen ja suuren leikkaussekoittamisen yhdistelmällä varmistetaan optimaalinen prosessin kemia ja selkeytyminen. Kalkkireaktorista saatava seos käsitellään flokkulantilla. Selkeyttäjä erottaa käsitellyn jäteveden lietteestä, ja tietty osuus kierrätetään takaisin prosessin alkuun.

HDS-prosessi on toimivaksi osoitettu ja vakaa tekniikka, jossa käytetään standardilaitteistoa. Se on monin tavoin edullisempi kuin muut kalkkisaostusmenetelmät metallin erottamiseksi.

Näitä etuja ovat seuraavat:

  • Lietteen määrä on merkittävästi pienempi, koska lietteen tiheys on suurempi. Kun kiinteän aineen määrä kasvaa 2–30 %, lietteen tilavuus pienenee yli 95 %.
  • Pienemmät lietteen hävityksestä aiheutuvat kulut
  • Parempi lietteen kemiallinen ja fysikaalinen vakaus. Kun saostumavaihe kestää useita päiviä, liete kuivuu niin, että siitä yli puolet on kiinteä ainetta. Nämä kiinteät aineet ovat niin vakaita, että ne kestävät painon, joka aiheutuu ihmisten kävelemisestä allasalueella
  • Pitkäaikainen teho. HDS:ää on käytetty 15 vuoden ajan eräässä laitoksessa, eikä alueen pohjavesi ole saastunut.
  • Paikalliset lainsäädännölliset vaatimukset täyttävän korkealaatuisen jäteveden tuottaminen
  • Helppo automaatio

SGS on alan johtava toimija HDS-teknologian soveltamisessa erilaisiin kaivos- ja teollisuusjätevesiin. SGS varmistaa, että kaikki HDS-projektiisi vaikuttavat tekijät otetaan huomioon, ja takaa, että projektisi suunnittelu ja toteuttaminen vastaa kaikkia lainsäädäntö- ja ympäristöohjeistuksia. Ensisijainen tavoitteemme on auttaa sinua noudattamaan ympäristöpäästörajoja kustannustehokkaasti ja tuloksia tuottavasti. Tee yhteistyötä kanssamme ja anna HDS-asiantuntijaryhmämme auttaa sinua jätevesivirtojen hallinnassa.

SGS ymmärtää, että tarvitset luotettavan ja kustannustehokkaan menetelmän jäte- ja poistovedestä saastuneiden metallien käsittelemiseen paikallisten viranomaisvaatimusten täyttämiseksi.

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Ota meihin yhteyttä

  • SGS Finland Oy - SGS Academy

Takomotie 8,

, 00380,

Helsinki,

Suomi