Mitä etsit?

Terveyden, turvallisuuden ja ympäristön hallinta

Huolehtiakseen työturvallisuudesta sekä terveys-, turvallisuus- ja ympäristömääräyksistä jokainen yritys tarvitsee toimivan riskinarviointi- ja riskinhallintastrategian.

Ota yhteyttä meihin jo tänään ja tee kanssamme terveyden-, turvallisuuden- ja ympäristönhallintasuunnitelma.

SGS on markkinoiden johtava työpaikkojen turvallisuus- ja terveyspalveluihin erikoistunut yritys, jolla on yli 25 vuoden kokemus teollisuuden eri aloilta kuten arkkitehtuurista, ostoskeskuksien rakentamisesta, raide-, tie- ja lentoliikenteen alalta, ydinvoimalatoiminnasta ja energiantuotannosta. Noudatamme toiminnassamme kansallisia ja kansainvälisiä standardeja ja meillä on useiden tahojen valtuutus alalta. Terveys- ja turvallisuuspalvelujemme ammattilaiset ovat erikoistuneet työhön liittyvien riskien ehkäisyyn. Voimme varmistaa, että yrityksen laitokset, materiaalit, laitteistot ja tilat noudattavat kaikkia vaadittuja standardeja ja määräyksiä. Jos työntekijät toimivat ympäristössä, jossa räjähdysvaara on suuri kaasujen tai muiden herkästi syttyvien aineiden vuoksi, voimme kartoittaa tilanteen riskit.

Olemme mukana toiminnan jokaisessa vaiheessa, toimipaikan ja arkkitehtuurin suunnittelusta aina rakentamiseen, käyttöön ja ylläpitoon. Autamme hallintasuunnitelman laatimisessa ja sen soveltamisessa organisaatiosi joka tasolla. Avuksi otamme tarpeitasi vastaavat ohjelmistosovellukset. Sen jälkeen tarkkailemme ja valvomme suunnitelman toteuttamista ja varmistamme, että se toimii. Lisäksi teemme tarvittaessa suunnitelmaa ja toimipaikan tehokkuutta koskevia parannusehdotuksia.

Palvelumme:

 1. Työpaikan riskien ehkäisy:
  • Vaarojen tunnistus, riskinarviointi sekä työprosessien ja -roolien valvonnan määrittäminen
  • Ennaltaehkäisevien ja korjaavien valvontasuunnitelmien suunnittelu  
  • Kemiallisesti, fyysisesti ja biologisesti saastuttaville aineille altistumisen arviointi
  • Ergonomiset ja psykososiaaliset arvioinnit
  • Laitosten ja laitteistojen turvallisuustarkastukset
  • Vahinkokartoitus ja korjaavien toimenpiteiden määrittäminen
  • Työterveyden ja -turvallisuuden hallintajärjestelmät: OHSAS 18001
  • REACH-lainsäädännön mukainen kemikaalien rekisteröinti, arviointi ja lupamenettelyt sekä CLP-asetuksen mukainen aineiden ja seosten luokittelu, merkintä ja pakkaaminen  
  • Sisäilmanlaadun valvonta
  • Asbestiriskinarviointi
  • Henkilöstön ja teknikkojen terveys- ja turvallisuuskoulutus

 2. Työterveyden ja -turvallisuuden edistäminen
  • Terveys- ja turvallisuuskoordinointi 
  • Terveys- ja turvallisuustutkimukset ja -suunnitelmat
  • Terveys- ja turvallisuuskoulutus

 3. Teollisuuden turvallisuus
  • Valmiussuunnitelmat
  • Räjähdysriskinarviointi 
  • Onnettomuuksien ja tapaturmien valvonta Seveso-direktiivi
  • Kvantitatiivinen riskianalyysi

 4. Terveyden ja turvallisuuden tutkimukset, kehittämistyö ja innovaatiot

Palvelumme kattaa myös dokumentoinnin, jonka avulla hoituvat:

 • vaadittavien määräyksien täyttyminen
 • terveys- ja turvallisuussuunnitelmien ja kulkulupien verifiointi
 • sisäisten käyttöoikeuksien tarkastukset
 • nosturien ja käyttäjien sertifikaattien tarkastukset

Olemme täydellinen kumppani vastaamaan turvallisuuden koordinoinnin ja valvonnan haasteisiin yrityksesi puolesta. Kun terveys-, turvallisuus- ja ympäristösuunnitelmat ovat kunnossa, työntekijäsi ja yhteistyökumppanisi näkevät, että turvallisuus on organisaatiollesi tärkeä asia. Tartu toimeen ja tilaa ensimmäinen riskinarviontiaika akkreditoidulta turvallisuustyöryhmältämme jo tänään.

Huolehtiakseen työturvallisuudesta sekä terveys-, turvallisuus- ja ympäristömääräyksistä jokainen yritys tarvitsee toimivan riskinarviointi- ja riskinhallintastrategian.

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Muut Palvelut

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Ota meihin yhteyttä

 • SGS Finland Oy - SGS Academy

Takomotie 8,

, 00380,

Helsinki,

Suomi