Mitä etsit?

Saudi Arabia - SASO vaatimustenmukaisuustodistus

Saudi-Arabian kuningaskunta vaatii, että kaikkien SASO:n (Saudi Standards, Metrology and Quality Organization) teknisiin määräyksiin sisältyvien tuotteiden maahantuominen edellyttää tuotesertifikaattia. Jokaisen tuote-erän mukana on lisäksi oltava lähetystodistus. Nämä todistukset osoittavat, että tuotteet ovat asiaankuuluvien standardien ja teknisten määräysten mukaisia.

SALEEM-ohjelman (Saudi Product Safety Program) kehittämisen yhteydessä SASO on ottanyt käyttöön sähköisen yhdenmukaisuuden arviointijärjestelmän (SABER). SASO kannustaa käyttämään järjestelmää tuotesertifikaattien ja lähetystodistusten pyytämiseen sekä vastaanottamiseen tuotteille, joita SASO:n tekniset määräykset koskevat, mutta myös itse annettujen todistusten sekä lähetystodistusten pyytämiseen ja vastaanottamiseen tuotteille, joita tekniset määräykset eivät koske.

Me SGS:llä tarjoamme monipuolisia palveluja auttaakseen asiakkaitamme täyttämään Saudi-Arabian teknisten määräysten ja standardien vaatimukset. Tuotteen luonteesta riippuen SGS voi auttaa

  • toimimalla SASO:n valtuuttamana sertifiointielimenä, joka voi myöntää tuotesertifikaatteja tuotteille joita tekniset määräykset koskevat sekä käsittellä lähetystodistuksia.
  • lisäämällä SABER-järjestelmään kaikki tuotteet, joita maahantuoja aikoo Saudi-Arabian markkinoille tuoda. Tuotteet on aina rekisteröitävä SABER-järjestelmään ennen kuin tuotesertifikaatti voidaan myöntää.
  • julkaisemalla teknisiä arviointiraportteja tuotteille, joita tekniset määräykset eivät koske, niin että niiden vaatimustenmukaisuuden todistaminen on helpompaa.

SGS on SASO:n valtuuttama sertifiointielin, joka on auttanut SASO:a ja Saudi-Arabian kauppa- ja investointiministeriötä tuotteiden vaatimustenmukaisuuden arvioimisessa yli 12 vuoden ajan.

Monipuolinen kokemuksemme vaatimustenmukaisuuden arviointiohjelmien hoitamisesta kaikkialla maailmassa mahdollistaa tehokkaat, kattavat ja räätälöidyt ratkaisut vientiyrityksille sekä varmistaa, että heidän toimituksensa noudattavat asiaankuuluvia vaatimuksia.

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Muut Palvelut

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Ota meihin yhteyttä

  • SGS Finland Oy - SGS Academy

Takomotie 8,

, 00380,

Helsinki,

Suomi