Mitä etsit?

REACH

REACH on kemikaalien rekisteröintiä, evaluointia, valtuutuksia ja rajoituksia koskeva Euroopan unionin asetus.

Se koskee kaikkia kemikaaleja – ei pelkästään teollisissa prosesseissa käytettyjä, vaan myös niitä kemikaaleja, joita löytyy päivittäin käyttämistämme tuotteista, kuten puhdistusaineet, maalit, vaatteet, huonekalut ja sähkölaitteet.

Koska REACH-asetusta ei sovelleta pelkästään kemikaaleihin ja kemikaaliseoksiin vaan myös tiettyihin tuotteisiin, on tärkeää, että kuluttajatuotteiden valmistajat ja maahantuojat ymmärtävät tehtävänsä osana REACH-kokonaisuutta. Aineiden rajoittamisella, käytön sallimisella ja niistä ilmoittamisella on suuri vaikutus yhteiseurooppalaisille markkinoille tuotavaan tuotteeseen. Lisäksi täytyy selviytyä haasteista, joita SVHC-aineista ilmoittaminen toimitusketjulle ja kuluttajille aiheuttaa.

Me SGS:llä tarjoamme kokonaisvaltaisen sarjan palveluita auttamaan asiakkaitamme heidän REACH-asetuksen mukaisten velvoitteidensa noudattamisessa – REACH-rekisteröinnistä neuvonta-, testaus-, auditointi- ja verifiointipalveluihin – jatkuvan vaatimustenmukaisuuden tukemiseksi.

REACH asettaa vastuun teollisuudelle, jotta kemikaalien tai kuluttajatuotteiden terveydenhuollolle ja ympäristölle mahdollisesti aiheuttamia vaaroja pystytään hallitsemaan. Suurin osa REACH-asetuksen vaatimuksista koskee suoraan valmistajia ja maahantuojia, joiden täytyy rekisteröidä käytössään olevat aineet (joko puhtaat tai seoksiksi luokitellut) toimittamalla tiedot kemikaalien ominaisuuksista. He ovat REACH-asetuksen mukaan myös velvollisia kehittämään kemikaalien turvallisuuden arviointia ja toteuttamaan riskienhallintatoimenpiteitä. REACH-asetuksessa vaaditaan valmistajia ja maahantuojia ilmoittamaan Euroopan sääntelyviranomaisille vaarallisten aineiden käytöstä. REACH voi tehdä näiden aineiden käytön luvanvaraiseksi.

REACH-asetuksessa vaaditaan jatkokäyttäjiä varmistamaan, että heidän asiakkaillaan (esimerkiksi muilla teollisuusyrityksillä ja kuluttajilla) on tarvitsemansa tieto tuotteiden turvallista käyttöä varten. On jakelijan vastuulla varmistaa, että kaikki asiaankuuluva turvallisuusinformaatio toimitetaan myytävien tuotteiden tai valmisteiden mukana ja että heidän myymissään tuotteissa ei ole mitään rajoitettuja aineita.

Lisäksi REACH voi vaikuttaa kuluttajatuotteisiin aineiden luvanvaraisuuden kautta liitteen XIV mukaisesti, rajoitusten kautta liitteen XVII mukaisesti tai siksi, että erityistä huolta aiheuttavista aineista (SVHC) täytyy ilmoittaa artiklan 7 tai artiklan 33 mukaisesti. Valmistajien ja maahantuojien täytyy olla tietoisia siitä, että REACH-standardeihin tehdään jatkuvasti muutoksia ja seurata huolellisesti uusimpia vaatimuksia. 

SGS tarjoaa maailmanlaajuisen laboratorioverkostonsa ja korkeasti koulutettujen asiantuntijoidensa kautta kaikki tarvitsemasi palvelut sen varmistamiseksi, että tuotanto- ja jakelujärjestelmäsi täyttävät REACH-asetuksen vaatimukset.

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Muut Palvelut

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Ota meihin yhteyttä

  • SGS Finland Oy - SGS Academy

Takomotie 8,

, 00380,

Helsinki,

Suomi