Mitä etsit?

RBA-ohjelma

SGS on yksi harvoista Responsible Business Alliancen (RBA) tunnustamista RBA-auditointiyrityksistä.

RBA-palvelumme antaa käyttöösi hyvät puitteet toimittajiesi vaatimustenmukaisuuden ja toimintakyvyn valvontaan RBA-toimintaohjeiden pohjalta.

RBA:n tausta

RBA (aikaisemmin EICC) perustettiin vuonna 2004 edistämään yhteisiä käytänteitä elektroniikka-, informaatio- ja viestintäteknologia-alalle (ICT). Nykyään siihen kuuluu yli 110 elektroniikka-, vähittäiskauppa-, auto- ja lelualoilla toimivaa jäsenyritystä ja niiden toimittajaa kaikkialta maailmasta. Nykyinen RBA-auditointiprotokolla (versio 6.0.0) ratifioitiin vuonna 2017 ja se tuli voimaan 1. helmikuuta 2018.

RBA-käytännesäännöissä esitetään, minkä standardien avulla voidaan varmistaa, että

 • työolosuhteet elektroniikkateollisuuden toimitusketjussa ovat turvallisia
 • työntekijöitä kohdellaan kunnioittavasti ja arvokkaasti 
 • tuotantoprosessit ovat ympäristövastuullisia.

Käytännesäännöt tuovat selkeitä mitattavissa olevia etuja toimitusketjussa oleville tehtaille, mm. tuottavuuden ja laadun parantuminen. Myös henkilöstön vaihtuvuus, työtapaturmat ja sairaudet vähenevät. Lisäksi se mahdollistaa yrityksille yhteiskuntavastuun osoittamisen kansainvälisistä sopimuksista kilpailtaessa tai yrityksen laajentuessa paikallisesti liiketoiminnan kasvattamiseksi. Käytännesääntö on laajasti hyväksytty yhteiskuntavastuun standardiksi koko elektroniikka- ja ICT-alalla.

RBA-käytännesäännön periaatteet

RBA-säännöt kattavat viisi aluetta ja 43 keskeistä periaatetta:

 • Työvoima
  • Työpaikan vapaa valinta
  • Nuori henkilöstö
  • Työaika
  • Palkka ja edut
  • Inhimillinen kohtelu
  • Syrjimättömyys 
  • Järjestäytymisvapaus
 • Työterveys
  • Työturvallisuus
  • Hätävalmius
  • Ammattitaudit
  • Teollisuushygienia
  • Fyysisesti vaativa työ
  • Koneiden turvallisuus
  • Puhtaus, ruoka ja majoitus 
  • Työterveydestä ja työturvallisuudesta tiedottaminen
 • Ympäristö
  • Ympäristöluvat ja raportointi
  • Saastumisen ehkäisy ja resurssien käytön vähentäminen
  • Vaaralliset aineet
  • Kiinteä jäte
  • Päästöt ilmakehään
  • Materiaalirajoitukset
  • Vedenhallinta
  • Energiankulutus ja kasvihuonekaasupäästöt
 • Eettisyys
  • Liiketoiminnan tinkimättömyys
  • Sopimattomista eduista kieltäytyminen
  • Tietojen ilmoittaminen
  • Aineeton omaisuus
  • Reilu kaupanteko, mainonta ja kilpailu
  • Identiteetin suojelu ja kostotoimenpiteiden kieltäminen
  • Vastuullinen mineraalien hankinta 
  • Yksityisyys 
 • Johtamisjärjestelmä
  • Yrityksen sitoutuminen
  • Johdon vastuullisuus
  • Lainmukaiset vaatimukset ja asiakkaiden vaatimukset
  • Riskinarviointi ja riskienhallinta
  • Parannuskohteet
  • Koulutus
  • Viestintä
  • Henkilöstön antama palaute, osallistuminen ja epäkohtien esillenostaminen
  • Auditoinnit ja arvioinnit
  • Korjaavat toimenpiteet
  • Dokumentointi ja tietojen taltiointi 
  • Toimittajan vastuu

Miksi kannattaa valita SGS?

SGS on yksi harvoista RBA:n tunnustamista auditointiyrityksistä, joka on valtuutettu käyttämään RBA-auditointityökaluja yhdessä RBA:n kouluttamien auditoijien kanssa. SGS:n suorittama, onnistunut RBA:n validoimaan auditointiohjelmaan perustuva auditointi johtaa virallisen RBA-auditointiraportin julkaisemiseen. Tämä vuorostaan auttaa vahvistamaan käytännesääntöihin sitoutumista kautta koko toimitusketjusi.

Ota yhteyttä, niin kerromme, kuinka SGS:n RBA-auditointi voi auttaa sinua ja toimittajiasi ylläpitämään toimintaohjeiden vaatimustenmukaisuutta.

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Muut Palvelut

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Ota meihin yhteyttä

 • SGS Finland Oy - SGS Academy

Takomotie 8,

00380,

Helsinki,

Suomi