Mitä etsit?

Rakennustuoteasetus – CE-merkintä

SGS:n CE-merkintäpalvelut – varmista EU:n rakennustuoteasetuksen (305/2011) vaatimusten täyttäminen.

Euroopan talousalueella (ETA) myytävien rakennustuotteiden on täytettävä EU:n rakennustuoteasetuksen (CPR) vaatimukset. Lain mukaan kaikilla Euroopassa myytävillä tuotteilla täytyy olla CE-merkintä, jos niitä varten on olemassa yhdenmukaistettu standardi. CE-merkintä osoittaa, että tuote täyttää asetuksen vaatimukset. Se ei välttämättä merkitse tuotteen sopivuutta käyttötarkoitukseen, mutta se ilmaisee, että tuote on valmistajan antaman suorituskykyvakuutuksen (DoP) mukainen.

CE-merkinnällä varustettua rakennustuotetta voidaan myydä koko ETA-alueella. Euroopan valtiot eivät saa estää myymistä tai asettaa lisävaatimuksia.

Mitä uusiEu:n rakennustuoteasetus merkitsee maahantuojille, jakelijoille ja valmistajille?

CE-merkintää vaativan tuotteen valmistaja on viime kädessä vastuussa siitä, että tuote täyttää kaikki vaatimukset. Valmistajan täytyy varmistaa, että kaikki näyttö on saatavilla ja esitetty oikeassa muodossa. Tämä sisältää CE-merkinnän hakemisen tuotteelle ja suorituskykyvakuutuksen jakelemisen.

Maahantuojien ja/tai jakelijoiden täytyy varmistaa, että niillä rakennustuotteilla joilta sellaista vaaditaan, on CE-merkintä, ja että tarvittava dokumentaatio, ohjeet ja turvallisuustiedot ovat mukana. Lisäksi jakelijoiden täytyy varmistaa, että valmistaja ja maahantuoja täyttävät rakennustuotedirektiivissä asetettavat vaatimukset. Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen voi olla monimutkainen prosessi.

Varmista, että täytät rakennustuoteasetuksen vaatimukset ja että dokumentointi on vaatimusten mukaista.

Olemme rakennustuoteasetuksen mukainen ilmoitettu laitos (NoBo). Meiltä saat yhdenmukaisuuden arviointi- ja testauspalveluidemme avulla käyttöösi osaamista, jota vaatimustenmukaisuus edellyttää. Neuvontapalvelumme auttaa asiakkaitamme rakennustuoteasetuksessa vaadittavan CE-merkinnän hankinnassa rakennustuotteilleen.

Ilmoitetun laitoksen statuksemme kattavat useita yhdenmukaistettuja eurooppalaisia normeja. Voimme auttaa

  • selvittämään, mitä yhdenmukaistettuja eurooppalaisia normeja rakennustuotteeseesi sovelletaan
  • saamaan sertifioinnin tuotannon sisäisestä laadunvalvonnasta
  • tiettyjen tuotteiden osalta tuotteiden alustavat tyyppitestaukset ilmoitettuna testauslaboratoriona.

Tuotannon sisäisen laadunvalvonnan sertifiointi

FPC-sertifikaatti on tärkeä asiakirja monille CE-merkityille tuotteille. Voimme myöntää FPC-sertifioinnin, joka kattaa tuotteen menettelyjen ja tarkastusten laadunhallinnan. Onnistuneen ilmoitetun laitoksen suorittaman auditoinnin jälkeen valmistaja saa FPC-sertifikaatin, joka on osoitus eurooppalaisten standardien mukaisten menettelyjen ja tarkastusten noudattamisesta.

Rakennustuoteasetus erottelee neljä CE-merkinnän kannalta olennaista valvonnan tasoa. Valvonnan taso on osoitettu standardikohtaisesti. FPC-sertifikaatti vaaditaan vain kahdella korkeimmalla tasolla. Monissa standardeissa vaaditaan vain yhtä valvonnan tasoa. Toisissa standardeissa valmistaja voi valita tason, tai se määräytyy käyttötarkoituksen mukaan.

SGS on ilmoitettuna laitoksena valtuutettu suorittamaan FPC-auditointeja. Lisäksi voimme auttaa määrittämään sovellettavan valvonnan tasoa ja tarjota tietoja suorituskyvystä ja/tai vaadittavasta FPC-sertifikaatista.

Miksi kannattaa valita SGS:n CE-merkintäpalvelut?

Maailman johtavana tarkastus-, verifiointi-, testaus- ja sertifiointiyrityksenä tarjoamme syvällistä rakennusalan kokemusta. Ilmoitetuilla laitoksillamme on vaadittava osaaminen ja tarvittava vastuu auttaa CE-merkinnän saamisessa tai vain osassa prosessia. Siksi voimme tarjota tuotesertifioinnin, tuotannon sisäisen laadunvalvonnan sertifioinnin ja laboratoriotestauspalvelut rakennustuoteasetuksen vaatimusten mukaisesti.

Keskustele kanssamme siitä miten voimme auttaa organisaatiotasi parantamaan laatua ja tehokkuutta - ota meihin yhteyttä.

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Ota meihin yhteyttä

  • SGS Finland Oy - SGS Academy

Takomotie 8,

, 00380,

Helsinki,

Suomi