Mitä etsit?

Raekokoanalyysi

Rae- tai hiukkaskoon analyysi (GSA, PSA) on käytännönläheinen ja suoraviivainen prosessi, joka antaa tietoisiin päätöksiin tarvittavaa kriittistä tietoa.

Menetelmässä näyte jaetaan erikokoisiksi näytteiksi seulomalla, siivilöimällä, syklonilla tai muilla todistetusti toimivilla ja luotettavilla tekniikoilla.

SGS:llä on kattava valikoima laitteita ja tekniikoita, joilla tehdään raekokoanalyysejä tietyillä kokoalueilla karkeasta jakeesta hienoon lietteeseen. Tuottamamme tulokset ovat täsmällisiä ja toistettavia ja noudattavat standardien ASTM, ISO, DIN ja BS eri testejä.

Analyysilla saadut tiedot ovat tärkeitä monissa eri sovelluksissa, muun muassa:

 • talteenoton optimoimiseksi tehdyt vapautumistutkimukset
 • huokoisuus- ja läpäisevyystutkimukset
 • geokemialliset analyysit
 • maaperätutkimukset
 • asteittainen jauhatus ja murskaus
 • jauhatettavuuden arvioinnit ja tarkastukset
 • sedimenttiyksiköiden kuvaus
 • geotekniset tarkastelut
 • rakentamis- ja rakennussovellukset
 • sementin raaka-ainearvioinnit.

SGS tarjoaa monia eri menetelmiä raekokoanalyysin tekemiseksi. Tekniset asiantuntijamme suosittelevat sovelluksen perusteella parasta menetelmää, esimerkiksi:

karkeat jakeet:

 • seulonta (ASTM)
 • Ro-Tap-seulatäryttimet

hienot ja erittäin hienot jakeet:

 • hydrometri
 • sykloni
 • laserdiffraktio
 • metyleenijodidi
 • QEMSCAN®.

SGS:n raekokoanalyysi pyrkii optimoimaan hiilen talteenoton ja loppukäytön ymmärtämällä koko- ja vapautumisrajoitteet. Ota yhteyttä, niin kerromme lisää raekokoanalyysistä ja muista fysikaalisista testeistä.

Ota meihin yhteyttä

 • SGS Finland Oy - SGS Academy

Takomotie 8,

, 00380,

Helsinki,

Suomi

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Muut Palvelut