Mitä etsit?

Raakaöljyn ja lähtöaineiden testaus

SGS:n laboratoriot tekevät raakaöljyn ja muiden lähtöaineiden kattavat testit jalostus-, sekoite- ja petrokemianteollisuudelle.

 

Lähtöaineiden arvon määrittäminen

Lähtöaineiden arvo on määritettävä tapauskohtaisesti, koska valmiista tuotteista poiketen raakaöljy ja lähtöaineet ostetaan sellaisinaan. Suuntaa-antava arvio saadaan edellisten kuormien perusteella tyypillisistä ja yleisistä tiedoista, mutta käytännössä lähtöaineet vaihtelevat ajoittain huomattavasti riippuen kenttien olosuhteista, sekoitusten vaihteluista jalostamoilla ja laitoksen käytöstä pienemmällä tai suuremmalla teholla.

Lähtöaineet, muun muassa tyhjiökaasuöljy, LSWR, tyhjiöjäännös, naftat, kondensaatit ja jäännösöljyt, tarjoavat valveutuneelle välittäjälle ja jalostajalle valtavat mahdollisuudet. Niihin kuitenkin sisältyy myös huomattava, tarkasti määriteltyjä valmiita tuotteita suurempi riski. SGS tarjoaa välittäjälle riskienhallintatyökaluja, jotka ovat ylivertaisia muihin vastaaviin palveluihin verrattuina.

Yksinkertaiset testit, kuten tiheyden sekä vesi- ja rikkipitoisuuden mittaus, tunnetaan yleisesti. Nykyään voidaan kuitenkin joutua uusien haasteiden eteen tutkimaan esimerkiksi vahingollisia metallijäämiä, vetysulfidia ja harvinaisia aineita antimonia.

Miksi kannattaa valita SGS?

 

Ehdottoman tärkeää öljy- ja kaasuteollisuuden tuotannossa ja kaupankäynnissä menestymiselle myös jatkossa on puolueeton ja riippumaton analysointi. Asiakas voi keskittyä ydinosaamiseensa SGS:n asiantuntijoiden huolehtiessa analyyseistä ja testauksesta täsmällisesti, tehokkaasti ja täysin riippumattomasti.

SGS toimii myös aktiivisesti monissa toimialajärjestöissä, standardointiorganisaatioissa ja teknisissä työryhmissä, kuten ASTM, ISO, CEN, EI (Energy Institute, entinen Institute of Petroleum) ja IFIA.  Kaikki SGS:n öljy-, kaasu- ja kemiallisten lastien kaupantarkastukset perustuvat hyväksyttyihin öljy- ja petrokemian ydinstandardeihin, joita ovat esimerkiksi UOP-, GOST-, API MPMS-, ASTM-, EN- tai IP-testausmenetelmät ja määritykset ISO:n, CEN:n tai kansallisten ja paikallisten standardiorganisaatioiden mukaisesti.

 

Räätälöityjä tai asiakkaan toimittamia analyysimenetelmiä käytetään silloin, kun sopimusosapuolet ilmoittavat niiden kuuluvan vaatimuksiin.  Voimme tarvittaessa auttaa osapuolia valitsemaan käyttöön tai viitteeksi sopivimmat standardit riskienhallinnan tueksi tietyssä toiminnossa tai toimintoketjussa. Tekninen tukitiimimme on aina valmiina auttamaan kaikissa standardeihin, työskentelytapoihin ja tekniikoihin liittyvissä asioissa.

 

Lisätietoja SGS:n raakaöljyn ja lähtöaineiden testauspalveluista.

 

Raakaöljyä ja lähtöaineita tuotetaan yhä useammissa erilaisissa muodoissa ja käytetään yhä luovemmin. Siksi laaduntarkkailu- ja arviointi, hävikinhallinta sekä sopimus-, ympäristö- ja kaupallisten vaatimusten noudattaminen ovat yhtä tärkeämpiä osakkaiden huolehtiessa arvosta toimitusketjussa.

Ota meihin yhteyttä

  • SGS Finland Oy - SGS Academy

Takomotie 8,

, 00380,

Helsinki,

Suomi

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Muut Palvelut