Mitä etsit?

Prosessien auditointi ja optimointi

Meillä on syvällinen kokemus esimerkiksi kemiallisesta suunnittelusta, mineralogiasta sekä ympäristönsuojelun ja prosessien suunnittelista, joten voit saada innovatiivisia ratkaisuja, kun näkökulma on uusi. Systemaattisella lähestymistavalla määritetään, voidaanko laitoksessasi tehdä parannuksia. Laitoksen optimointitutkimukset ulottuvat perustason auditoinneista ja tutkimisesta kattavien ongelmanratkaisuohjelmien laatimiseen. Työ tehdään aina läheisessä yhteistyössä laitoksesi henkilöstön kanssa.

Laitoksen toiminnan optimointi voi parantaa kannattavuutta huomattavasti. Investointi maksaa itsensä takaisin yleensä viikkojen tai kuukausien kuluessa. Talteenoton tai laadun parantaminen kasvattaa kannattavuutta, ja pääomaa tarvitaan vain vähän. 

Tuotantolaitoksen optimoinnista on hyötyä seuraavissa tilanteissa.

 • Tuotantolaitos on otettu käyttöön äskettäin
 • Kaivos tuottaa vaihtelevaa malmia tai erilaisia malmeja  
 • Tuotantolaitokseen tuleva syöte on muuttunut vähitellen, käsittelymenetelmiä on muutettu, uusia laitteita on lisätty ja/tai henkilöstöä on vaihtunut tai toiminta on jatkunut pitkään ja halutaan investoida uusiin reagensseihin tai tekniikoinin
 • Tuotantolaitoksessa ei ole virallista järjelmällistä optimointiohjelmaa
 • Tuotantolaitoksessa tarvitaan luottamuksellista pullonkauloista eroon pääsemistä ja ongelmanratkaisua

SGS:n toimivaksi havaittu lähestymistapa tuotantolaitosten optimointiin koostuu yleensä seuraavista osa-alueista:

 • Pyöreän pöydän aivoriihet ja tehtävänantoistunnot, joissa tavoitteet ja rajoitukset määritetään selkeästi
 • Jatkuva tiivis yhtedenpito joka suunnasta ongelman täsmentämiseksi ja pitkällä aikavälillä toimivan ratkaisun löytämiseksi
 • Tietojen yhdistäminen nykyiseen virtauskaavioon
 • Vierailu paikan päällä tuotantolaitokseen tutustumiseksi, mahdollisista ongelmista keskustelemiseksi henkilöstön kanssa ja näytteiden kerääminen
 • Syötteen tyyppien ja käsittelyn vaikutusten arvioiminen
 • Kehityskohteiden tunnistaminen: muutokset virtauskaavioon tai toimintaolosuhteisiin voivat parantaa tuottavuutta tai talteenottoa, vähentää kustannuksia, parantaa jätevesien laatua, vähentää päästöjä ja mahdollisuuksia joutua vastuuseen niistä
 • Nykyisten ja uusien tekniikoiden arvioiminen osana ongelmien ratkaisemista
 • Kriittinen teknis-taloudellinen prosessin virtauskaavioon tai olosuhteisiin tehtävien muutosten arviointi Esimerkkejä toimenpiteistä:
  • Prosessin virtauskaavion kehittäminen
  • Metallurginen laskentatoimi
  • Jauhettavuus
  • Prosessin syöteälaskelmat
  • Komponenttien massan tasapainotus
  • Mallinnus
  • Simulointimallinnus
  • Mahdollinen tekninen haavoittuvuus
  • Saannon ja laadun arviointi
  • Laitteiston pääomakustannusten, käyttökulujen ja taloudellisen haavoittuvuuden arviointi
  • Kemikaalien vaikutukset 
  • Mineralogiset vaikutukset
  • Ympäristövaatimusten noudattaminen, mahdollinen kierrätys ja paikallesijoittaminen
 • Testausohjelmien suunnittelu ja hallinta mahdollisten haitallisten muutosten estämiseksi

Kun tulokset on raportoitu ja suositukset annettu, SGS toimii teknisen henkilöstön sekä laitoksen, kaivoksen ja yritysjohdon konsulttina auttaen muutosten toteuttamisessa. SGS:n tarjoamat laitoksen optimointitutkimukset voivat tuottaa huomattavasti lisäarvoa. Valitse meidät kumppaniksesi.

SGS:llä on ansaittu maine prosessien auditoinnisa, pullonkaulojen poistamisessa ja optimoinnissa.

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Ota meihin yhteyttä

 • SGS Finland Oy - SGS Academy

Takomotie 8,

, 00380,

Helsinki,

Suomi