Mitä etsit?

Petrokemian testaus

Petrokemikaalit ovat osa arkeamme. Niillä käytävä kauppa on maailmanlaajuista ja varsin monimutkaista.

Tuotemäärät ovat kasvaneet ja kuljetusreitit ovat lisääntyneet nopeasti.

Petrokemikaalien laadunvalvonta on tärkeää valmistajille, myyjille ja jakelijoille. SGS tarjoaa petrokemikaalien testaamista kansainvälisten, kansallisten ja toimiala- tai yrityskohtaisten standardien mukaisesti.

Petrokemikaalien testaamispalvelumme

Laboratorioverkostomme tarjoaa kattavan testausvalikoiman, kuten rutiini GC-, HPLC-menetelmät ja tarvittaessa kehittyneemmät GC-MS-menetelmät. Lisäksi tarjoamme perinteisempiä perustason fysikaalisten parametrien määrittämistä, kuten tislaus, tiheys, happamuus ja väri. Maailmanlaajuinen laboratorioverkostomme auttaa kaikkia sidosryhmiä riskienhallinnassa.
 
Tarjoamme analyysipalveluita kaikille petrokemian tuotteille. Laboratorioissamme analysoidaan petrokemikaalinäytteitä

  • öljynjalostamoista
  • varastoista
  • varastosäiliöistä
  • pienistä säilytysastioista, kuten tynnyreistä ja ISO-säiliöistä.

Miksi kannattaa valita SGS?

SGS tarjoaa koko petrokemian alan kaikkia testaus- ja tarkastuspalveluita.

Korkeasti koulutettu laboratoriohenkilökuntamme työskentelee moderneissa laboratorioissa apunaan uusin tekniikka. Useilla laboratorioistamme on ISO 17025 -akkreditointi, eli tutkimusten laatu täyttää tiukimmatkin laboratorioille asetettavat vaatimukset. SGS pitää laboratorioiden ja valvonnan laadun korkeana osallistumalla sisäisiin ja kolmannen osapuolen järjestämiin testausohjelmiin, yrityksen sisäisin ja riippumattomien osapuolten tekemin auditoinnein sekä henkilöstön koulutuksella ja huolehtimalla sen osaamisesta.

Toimimme aktiivisesti monissa työryhmissä, liitoissa ja järjestöissä, kuten ASTM, ISO, CEN, EI (Energy Institute, entinen Institute of Petroleum) ja IFIA.

Öljy-, kaasu- ja kemikaalilastit tarkastetaan aina ISO, CEN ja alueellisten ja kansallisten standardointi järjestöjen hyväksymien laatuvaatimusten mukaisesti noudattaen petrokemian perusstandardien määrittämiä testimenetelmiä, kuten API, MPMS, ASTM, UOP, GOST, EN tai IP.

Lisäksi voimme tarpeen vaatiessa käyttää mukautettuja tai asiakkaan antamia analyysimenetelmiä. Voimme myös auttaa sidosryhmiin kuuluvia valitsemaan tapaukseen sopivat standardit riskien hallitsemiseksi määrätyssä tilanteessa. Tekninen tukiryhmämme voi antaa asiantuntevia neuvoja standardeja, työmenetelmiä ja käytettäviä tekniikoita koskevissa asioissa.

Lisätietoja SGS:n petrokemian testauspalveluista

Petrokemikaalit ovat osa arkeamme. Niillä käytävä kauppa on maailmanlaajuista ja varsin monimutkaista.

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Muut Palvelut

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Ota meihin yhteyttä

  • SGS Finland Oy - SGS Academy

Takomotie 8,

, 00380,

Helsinki,

Suomi