Mitä etsit?

Ominaispaino ja massatiheys

Näihin kuuluvat kivien, malmien ja aggregaattien ominaispainon (SG) ja massatiheyden (BD) määritykset pyknometrillä ja vesi-ilmamenetelmällä tai tarpeen vaatiessa vahamenetelmällä. Monet SGS:n laboratoriot tekevät säännöllisesti näitä testejä. Ominaispaino- ja massatiheystestien puolueettomat tulokset tunnustetaan maailmanlaajuisesti, ja ne noudattavat useita kansallisia ja kansainvälisiä standardeja. 

Näiden melko yksinkertaisten testit määrälliset ja laadulliset tulokset antavat ratkaisevan tärkeää tietoa kaivos-, teollisuus- ja rakennustoimintojen onnistumiselle. Testien tuloksista saatuja voidaan käyttää muun muassa seuraaviin:

  • näytteiden mineraalikoostumuksen, myös arvometallien ja muiden prosessien mahdollisesti hankaloittavien elementtien, tarkka ja täsmällinen tunnistaminen
  • malmin tehokkaan käsittelymenetelmän tukeminen
  • käsittelylaitteiden oikea mitoitus   
  • malmien tarkka paino, jota tarvitaan kuljetus- ja säilytyskulujen laskentaan.

Ominaispaino tarkoittaa materiaalin tiheyttä suhteessa veteen. Kiviaines koostuu useista eri mineraalifaaseista, minkä vuoksi sillä ei ole tiettyä ominaispainoa. Sen sijaan kiviaineksen massatiheys saadaan näytteen kaikkien mineraalien prosenttiosuudesta kerrottuna kunkin mineraalin ominaispainolla. SGS:llä on laajasti kokemusta näiden parametrien määrittämisestä, myös mineraalifaasien tunnistamisesta QEMSCAN®-laitteella. 

SGS:n asiantuntijat työskentelevät huolellisesti valvotuissa laboratorio-oloissa määrittääkseen kunkin näytteen ominaispainon ja massatiheyden. Ominaispaino- ja massatiheysmenetelmämme sisältävät alalla yleisesti käytetyn pyknometrin sekä tarpeen vaatiessa vesi-ilmamenetelmän tai vahamenetelmän.

SGS tarjoaa täyden valikoiman fysikaalisia testauspalveluita mineraaliteollisuudelle. Ominaispaino- ja massatiheystestimme antavat ratkaisevan tärkeät tiedot, joita tarvitaan prosessoinnin suunnitteluun.

SGS on johtava monien erilaisten mineraalien täsmällisten ja luotettavien testitulosten tuottaja.

Ota meihin yhteyttä

  • SGS Finland Oy - SGS Academy

Takomotie 8,

, 00380,

Helsinki,

Suomi

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Muut Palvelut