Mitä etsit?

OHSAS 18001 - työterveyden ja -turvallisuuden hallintajärjestelmät

Varmista työntekijöiden turvallisuus ja hyvinvointi organisaatiossasi ottamalla OHSAS 18001:2007 käyttöön.

Asianmukaiset työterveys- ja työturvallisuusmenettelytavat ovat ehdottoman tärkeitä sekä työntekijöille että yhä useammin myös asiakkaille ja muille sidosryhmille. Työterveys- ja työturvallisuushallintajärjestelmien sertifiointi OHSAS 18001 mukaisesti kertoo organisaatiosi perusteellisesta sitoutumisesta työntekijöidensä turvallisuuden ja terveyden varmistamiseen.

Useat organisaatiot noudattavat työterveyden ja työturvallisuuden hallintajärjestelmää (OHSMS) olennaisena osana organisaation riskien hallintastrategiaa kyetäkseen vastaamaan muuttuvaan lainsäädäntön sekä varmistamaan työntekijöidensä sekä muiden organisaation palveluksessa työskentelevien henkilöiden turvallisuuden.

OHSAS 18001 -sertifiointi mahdollistaa organisaatioiden toimintaan liittyvien työterveys- ja työturvallisuusriskien hallinnan sekä toiminnan tehostamisen.

OHSAS 18001:2007 käsittelee seuraavia tärkeitä osa-alueita:

  • Vaarojen tunnistaminen, riskien arviointi ja toimenpiteiden määrittely
  • Lakisääteiset vaatimukset ja muut vaatimukset
  • Tavoitteet ja OHS-ohjelma(t)
  • Resurssit, roolit, vastuu, luotettavuus ja pätevyys
  • Kompetenssi, koulutus ja tietoisuus
  • Viestintä, osallistuminen ja konsultointi
  • Toiminnan hallinta
  • Hätätilavalmius ja reagointi
  • Tehokkuuden mittaaminen, seuranta ja kehittäminen

Yhteistyö SGS:n kanssa työturvallisuus- ja työterveysjärjestelmän sertifioimiseksi edistää työympäristön turvallisuutta ja terveellisyyttä.

Osoita yrityksesi sitoutuminen työntekijöiden terveydestä ja työturvallisuudesta huolehtimiseen SGS:n suorittaman työterveys- ja työturvallisuushallintajärjestelmän OHSAS 18001 -auditoinnin avulla.

Varmista työntekijöiden turvallisuus ja hyvinvointi organisaatiossasi ottamalla OHSAS 18001:2007 käyttöön.

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Muut Palvelut

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Ota meihin yhteyttä

  • SGS Finland Oy - SGS Academy

Takomotie 8,

00380,

Helsinki,

Suomi