Mitä etsit?

Mittauslaitteiden kalibrointi

Jos mittaaminen tehdään epätarkasti, öljy- ja kaasuyhtiöt ovat vaarassa kärsiä suuret taloudelliset menetykset etsintä-, tuotanto- tai jakeluvaiheessa.

SGS:n mittauslaitteiden kalibrointipalvelun avulla varmistetaan mittaustarkkuus ja vähennetään mittaustuloksiin liittyvää epävarmuutta. Mittauslaitteiden kalibrointi auttaa välttämään virheet ja väärät mittaustulokset.

Dynaamisia mittausjärjestelmiä tarvitaan tuotantolaitoksissa, merellä, kuljetusputkijärjestelmässä, varastoissa, säiliöaluksissa, terminaaleissa, öljynjalostamoissa ja jakelujärjestelmissä, jotta saavutetaan paras mahdollinen mittaustarkkuus. SGS:n asiantuntijat kalibroivat laitteet tarkasti yhteistyössä tuotantolaitosten henkilöstön ja johdon kanssa. Autamme sertifiomalla mittaustarkkuuden ja kalibroimalla ensi- ja toissijaiset sekä muut mittauslaitteet.

Miksi kannattaa valita SGS?

Asiantuntijoilamme on monivuotinen kokemus teollisuudessa käytettävien mittauslaitteiden kalibroimisesta kansainvälisten standardien mukaisesti. Tarjoamme maailmanlaajuisen verkostomme avulla palveluita kiinteästi ankkuroiduille ja dynaamisille porauslautoille, volumetrisiä, gravimetrisiä ja massakalibrointijärjestelmiä ja kalibroituja päämittareita, joita voidaan käyttää erilaisten hiilivetyjen tuotannossa.
 
Ota meihin yhteys. Keskustellaan siitä, miten SGS:n mittauslaitteiden kalibrointipalvelut tukevat yrityksesi liiketoimintaa.

Jos mittaaminen tehdään epätarkasti, öljy- ja kaasuyhtiöt ovat vaarassa kärsiä suuret taloudelliset menetykset etsintä-, tuotanto- tai jakeluvaiheessa.

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Muut Palvelut

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Ota meihin yhteyttä

  • SGS Finland Oy - SGS Academy

Takomotie 8,

, 00380,

Helsinki,

Suomi