Mitä etsit?

Kulkusyvyystutkimus

Aluksen kulkusyvyystutkimuksessa mitataan veden siirtyminen sekä ennen lastaamista tai purkamista että sen jälkeen, jolloin näiden kahden siirtymän välinen ero on lastin paino. Tutkijamme työskentelevät määritettyjen kansainvälisten ohjeiden mukaan määrittäessään lastin painoa ja ottavat tutkimuksissa huomioon useita keskeisiä tekijöitä. Näitä tekijöitä ovat seuraavat:

 • Meren, joen tai muun vesireitin veden tiheys
 • Painolastin määrän muutokset alkuperäisen ja lopullisen syväyslukeman välillä
 • Muutokset aluksen hyödykkeissä (esim. polttoöljy, juomavesi) alkuperäisen ja lopullisen syväyslukeman välillä  
 • Kallistuman ja muodonmuutoksen korjaukset (käytämme tietoja aluksen syväystaulukoista)

Kulkusyvyystutkimuksella määritetyn painon tarkkuus riippuu myös merioloista (jyskintä ja aallokko) kuormaus- tai purkuhetkellä.

Monimuotoiset ja tarkat laskelmat

Kulkusyvyystutkijamme syöttävät lukemista saadut raakatiedot SGS:n ainutlaatuiseen kulkusyvyysohjelmistoon. Ohjelmalla lasketaan lastattu (tai purettu) paino käyttämällä kansainvälisesti standardoitua kulkusyvyysprotokollaa. Tämän jälkeen kokoamme saatavat tulokset kulkusyvyysraporttiin, joka sisältää kaikki tutkimuksen aikana saadut tiedot. Voit käyttää tätä raporttia perustana lastin määräsertifioinnissa.

Merikuljetuspalvelut ja muut kuljetuspalvelut

Kulkusyvyystutkimuspalvelumme ovat vain yksi monista tarjoamistamme palveluista, jotka on kohdistettu hyödykkeidesi kuljetuksiin ja lähetyksiin. Muita palvelujamme ovat:

 • Auditointiratkaisut
 • Puhtaustarkastukset
 • Vahinkotutkimukset
 • Kaasutukset ja tuholaistorjunta
 • Takuuratkaisut yrityksille
 • Kuormituksen ja purkamisen valvonta
 • Logistiikkapalvelut
 • Näytteenotto ja analyysit

Ota yhteyttä SGS:ään, niin kerromme lisää kuljetus- ja lähetyspalveluistamme, mukaan lukien kulkusyvyystutkimuksista.

Kulkusyvyystutkimuksella määritetään alukseen lastattavan (tai siitä purettavan) materiaalin paino. SGS:n kokeneet ja erittäin pätevät ammattilaiset voivat tehdä puolestasi kulkusyvyystutkimuksen ja laatia puolueettoman kulkusyvyysraportin.

Ota meihin yhteyttä

 • SGS Finland Oy - SGS Academy

Takomotie 8,

, 00380,

Helsinki,

Suomi

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Muut Palvelut