Mitä etsit?

Kelluvuus-pestävyystestaus

SGS:n riippumattomat testitulokset tunnustetaan maailmanlaajuisesti, ja ne noudattavat kaikkia sovellettavia kansainvälisiä standardeja.

Flotaatiotestien tulokset antavat yritykselle tiedot, joita tarvitaan varmistamaan seuraavat:

  • asiakkaan ja laitoksen vaatimusten noudattaminen
  • oikea blendaus laitoksen toimimiseksi optimaalisesti
  • hiilen laadun ja odotetun talteenottonopeuden arviointi
  • epäpuhtauksien tyyppien ja määrien määritys
  • laitoksen toiminnan optimaalisten parametrien määrittäminen
  • puhdistettavan hiilen optimaalisen kokoalueen määrittäminen.

Pestävyysominaisuudet määritetään kairausnäytteiden tai kaivunäytteiden flotaatioanalyysin perusteella tai valmistelulaitoksen syöttönäytteistä. Testin aikana näyte määritetään ja kvantifioidaan kevyeksi ja puhtaaksi hiileksi, raskaaksi hylkyainekseksi tai keskiraskaaksi välituotteeksi.

Flotaatioanalyysi voidaan tehdä näytteille, joiden koko vaihtelee pestävyystestien bulkkinäytteistä (yli yksi tonni) penkkimittakaavakokoisiin näytteisiin. Testaamme eri tiheyksiä (ominaispaino 1,3–2,25) ja eri kokoja (karkeasta hienoon).

Hienommille koille teemme myös vaahtotestejä. Jos hiilessä on korkea prosentti välituotetta, voimme tehdä murskaamistutkimukset, joita tarvitaan määrittämään mahdollinen lisätuotto, joka voidaan saada vapauttamalla hiili välituotteesta murskaamalla.

Tarjoamme kattavan valikoiman hiili- ja koksialan tavallisia testauspalveluja. Flotaatiotestit tuottavat tietoja, joita tarvitaan hiilen ominaisuuksien perusteelliseen ymmärtämiseeen, joka taas kasvattaa hiilitoimintojen tuottavuutta.

SGS on tekninen johtaja flotaatio- ja pestävyystestauksen alalla. Kokenut henkilökuntamme on sijoittunut tärkeille hiilentuotantoalueille ympäri maailmaa ja tuottaa asiakkaalle täsmälliset, puolueettomat tiedot.

Ota meihin yhteyttä

  • SGS Finland Oy - SGS Academy

Takomotie 8,

, 00380,

Helsinki,

Suomi

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Muut Palvelut