Mitä etsit?

Käyttöturvallisuustiedote, luokitus ja merkinnät

Käyttöturvallisuustiedotteista on tullut kemikaaleja koskevan tiedonvälityksen pääasiallinen työkalu läpi koko toimitusketjun siitä lähtien, kun REACH-asetus 1907/2006/EY tuli voimaan. Niiden tulee täyttää uudet vaaraluokitus- ja merkintävaatimukset, jotka Euroopan komissio hyväksyi luokituksista, merkinnöistä ja pakkaamisesta annetun asetuksen 1272/2008/EY (CLP) mukaisesti.

Sekä käyttöturvallisuustiedotteiden sisällön että hallinnan täytyy noudattaa Euroopan lainsäädäntöä täydellisesti, jos tuottajat, maahantuojat ja suunnittelijat haluavat jatkaa tuotteidensa kaupallistamista Euroopassa menestyksekkäästi.

Miksi kannattaa valita SGS?

SGS:n käyttöturvallisuustiedotepalvelut seuraavat kaikkia käyttöturvallisuustiedotetta koskevia muutoksia, ja autamme mielellämme kaikissa REACH-asetuksen ja CLP:n täytäntöönpanoa ja vaatimustenmukaisuutta koskevissa haasteissa. Asiantuntijamme ovat saavuttaneet ainutlaatuisen käyttöturvallisuustiedotteita koskevan asiantuntemuksen yli 15 vuoden aikana ja heidän tukenaan on erinomaiset tietokoneohjelmistot ja kattavat tietokannat. Ne perustuvat ajantasaiseen Euroopan komission työryhmien, teollisuusliittojen ja kansallisten viranomaisten hankkimaan markkinatietoon.

Lue lisää, miten SGS voi auttaa sinua saavuttamaan täyden vaatimustenmukaisuuden käyttöturvallisuustiedotteiden, luokituksen ja merkintöjen osalta.

SGS:n käyttöturvallisuustiedotteiden hallinta täyttää REACH- ja CLP-vaatimukset.

Ota meihin yhteyttä

  • SGS Finland Oy - SGS Academy

Takomotie 8,

, 00380,

Helsinki,

Suomi

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Muut Palvelut