Mitä etsit?

Käyttöomaisuudenhallinta (AHEAD)

Käyttöomaisuuden suorituskyvyn hallinnalla (APM) mahdollistetaan aineellisen käyttöomaisuuden optimaalinen toiminta maksimihyödyn saamiseksi minimikustannuksilla.

APM:n tavoitteet ovat seuraavat:

 • Käyttöomaisuuden hyvän kunnon jatkuva (ennaltaehkäisevä) valvonta, jossa huomioidaan vakautta ja suorituskykyä koskevat seikat.
 • Alkavien ongelmien aikainen havaitseminen
 • Korjaustoimenpiteiden toteuttaminen ennakoivasti juuri oikeaan aikaan ja samalla ongelmanratkaisuun tarvittavan ajan ja kustannusten vähentäminen
 • Laitosta koskevien pysyvien näkökohtien määrittäminen luotettavasti pääomaa/aikaa koskevien sijoituspäätösten tekemiseksi

Älykkäässä kannattavuuden hallinnassa käytetään kehittyneitä järjestelmiä ja teknologiaa, joiden avulla APM-prosessi voidaan automatisoida ja sitä voidaan tukea. SGS:n käyttöomaisuuden hyvän kunnon, tehokkuuden ja diagnostiikan ohjelma (AHEAD) on alusta älykkäälle APM:lle. AHEAD-ohjelmalla vaikutetaan teollisuuden tiettyihin tarpeisiin laitostasolla:

 • Liiketoiminnan ja prosessin monimutkaistuminen – tarvitaan erityistaitoja, jotta prosessien toteuttaminen ja ongelmien ratkaiseminen on tehokasta, ja analyysit voivat viedä aikaa
 • Toiminnan ja HSE:n näkökohdat – AHEADilla minimoidaan turhat ylläpitotoimet ja vähennetään tilanteita, joissa henkilöstö voisi joutua vaarallisiin ympäristöihin
 • Kokeneen henkilöstön löytämisen ja säilyttämisen ongelmat erityisesti syrjäisissä toimipaikoissa – AHEADin avulla voit toimia vähäisemmällä henkilöstömäärällä

AHEADilla saat edistyneen prosessin kunnon valvontajärjestelmän, joka analysoi ja arvioi älykkäästi laitoksen käyttöomaisuuden suorituskykyä jatkuvalla, ennaltaehkäisevällä tavalla. AHEAD on kattava ja tehokas väline, jonka avulla voit toteuttaa toimintaosaamisen standardeja ja mitata niiden noudattamista. Varsinaisina tavoitteina ovat käyttöomaisuuden parempi hyödyntäminen, tuotteen laadun optimointi ja toimintakulujen vähentäminen. Optimaalinen käyttöomaisuuden (laitteet, prosessi ja ohjaus) suorituskyky saavutetaan AHEADilla seuraavasti:

 • Käyttöomaisuuden kunnon jatkuva ja yhtenäinen valvonta 
 • Laitteistoon tai prosessin toimintaan tai tehokkuuteen mahdollisesti vaikuttavien nykyisten tai alkavien ongelmien havaitseminen
 • Havaittujen ongelmien varsinaisen syyn diagnosointi
 • Neuvojen antaminen ajoissa ja ongelmakeskeisesti verkkoperusteisten näyttöjen ja yhteenvetoraporttien muodossa
 • Käyttöhenkilöstön tukeminen määritettyjen ongelmien vaikutusten ja keston minimoinnissa
 • Työntekijöiden vaihtuvuuden vaikutusten väheneminen, kun keskeinen prosessitietous säilyy

AHEAD automatisoi prosessin valvonnan ja ongelmien ratkaisun luotettavasti ja havaitsee yhtenäisesti ja nopeasti toivottujen suoritustavoitteiden poikkeamat (keskeiset suorituskykyindikaattorit, KPI) Järjestelmä diagnosoi tämän jälkeen poikkeamien syyt ja suosittelee sopivia toimenpiteitä, jotta prosessi voidaan palauttaa nopeasti takaisin normaaliin toimintaan.

Yksi AHEADin ainutlaatuisista vahvuuksista on sen täysin automaattinen perussyyanalyysitoiminto (RCA), joka perustuu heuristiikkaan (prosessi- tai käyttöomaisuusasiantuntijan suorittaman ongelmanratkaisun perustelujen mallintaminen). Tällä menetelmällä saadaan puitteet reaaliaikaiselle virheiden hallinnalle suuriin järjestelmiin ja suojataan samalla toimijaa hälytystulvalta ja kasvavalta työmäärältä.

AHEADilla toteutuu tiivis ja kohdennettu viestintä yhtenäisellä ja toistettavalla tavalla laitosorganisaation sisällä. Toimintapaikoilla, joissa AHEAD on yhdistetty henkilöstösuoritusten hallintamenettelyihin, SGS:n lähestymistavalla voidaan noudattaa tiukemmin toimintajärjestystä, standardoida suoritusten hallintaa yksiköiden toimintojen sisällä ja vähentää toiminnallisten häviöiden vaikutusta tai poistaa se kokonaan.

AHEADilla voi olla myös merkittävä asema konsolidoiduissa valvontakeskuksissa, joissa keskitetysti sijoitetut asiantuntijat ja toimijat hallinnoivat useita maantieteellisesti hajallaan olevia ja toisinaan kaukaisia toimintapaikkoja. Eri kohteista peräisin olevien suurien tieto- ja tapahtumamäärien konsolidointi saattaa aiheuttaa nopeasti rasitetta valvontakeskuksen henkilöstölle. Keskuksen ja jokaisen kohteen tehokkaalle toiminnalle onkin erittäin tärkeää, että ensisijaisten ongelmien listaan reagoidaan ja kunkin ongelman syyt tunnistetaan nopeasti. 

Anna SGS:n toimittaa laadukkaita ja älykkäitä käyttöomaisuuden hallintaratkaisuja kustannusten ja riskien vähentämiseksi ja arvon parantamiseksi.

Käyttöomaisuuden suorituskyvyn hallinnalla (APM) mahdollistetaan aineellisen käyttöomaisuuden optimaalinen toiminta maksimihyödyn saamiseksi minimikustannuksilla.

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Muut Palvelut

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Ota meihin yhteyttä

 • SGS Finland Oy - SGS Academy

Takomotie 8,

, 00380,

Helsinki,

Suomi