Mitä etsit?

Jätteiden testaus

Tunnista jätteen vaaralliset aineet, varmista turvallisuus- ja valvo kustannuksia SGS:n testauspalveluiden avulla.

Vaarallisten jätteiden hävittäminen on kallista. Yritysten on varmistettava, että jätteet luokitellaan asianmukaisesti tarpeettoman hävittämisen välttämiseksi ja määritellä, miten materiaalia voidaan käsitellä turvallisesti.

SGS:n jätetestauspalvelut

Akkreditoitujen laboratorioiden verkostomme auttaa yrityksiä luokittelemaan jätetuotteet tarkasti vaarallisiksi tai vaarattomiksi. Laboratoriohenkilöstömme määrittää uusimpien tekniikoiden avulla jätetuotteista useita eri aineita, kuten:

 • Haihtuvat yhdisteet
 • Puoli haihtuvat yhdisteet
 • Torjunta-aineet
 • Rikkakasvien torjunta-aineet
 • Raskasmetallit
 • PCB:t ja öljypohjaiset tuotteet

Voimme myös auttaa sidosryhmiä noudattamaan paikallisia säännöksiä, jotka koskevat jätteiden arviointia esimerkiksi syövyttävyyden, reaktiivisuuden ja syttyvyyden osalta.

Laboratoriohenkilöstömme työskentelee monenlaisilla jätematriiseilla, mukaan lukien:

 • Maaperä ja liete
 • Rakennusmateriaalit
 • Betoni
 • Tiivisteet
 • Öljytuotteiden jäämät
 • Jäteastioiden sisältö

Käytämme myös erityisiä liukoisuustestausmenetelmiä, kuten Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP), Synthetic Precipitation Leaching Procedure (SPLP) tai Soluble Threshold Limit Concentration (STLC) täyttääksemme kansallisten ja/tai alueellisten standardien vaatimukset.

Miksi valita SGS?

Maailmanlaajuinen laboratorioverkostomme hyödyntää uusinta teknologiaa jalostaakseen ja luodakseen testausta varten homogeenisiä näytteitä. Yhteistyöllä SGS:n kanssa varmistat, että saat tarkkoja tuloksia nopeilla toimitusajoilla. Näin voit tehdä jätetuotteidesi suhteen tietoon perustuvia päätöksiä.

Ota yhteyttä SGS:n paikalliseen toimistoon ja kysy lisätietoja jätteentestauspalveluista.

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Muut Palvelut

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Ota meihin yhteyttä

 • SGS Finland Oy - SGS Academy

Takomotie 8,

, 00380,

Helsinki,

Suomi