Mitä etsit?

ISO/IEC 17025:2017 – laboratorion hallintajärjestelmät – sisäisen auditoijan koulutus

Opi suorittamaan standardin ISO/IEC 17025:2017 vaatimusten mukaisen laboratorionhallintajärjestelmän sisäinen auditointi tämän SGS:n sisäisen auditoijan koulutuksen avulla.

Opi suorittamaan standardin ISO/IEC 17025:2017 vaatimusten mukaisen laboratorionhallintajärjestelmän sisäinen auditointi tämän SGS:n sisäisen auditoijan koulutuksen avulla.

Standardissa ISO/IEC 17015:2017 asetetaan vaatimukset laboratorioissa vaadittavalle osaamiselle, puolueettomuudelle ja toiminnan johdonmukaisuudelle. Tällä kurssilla opit tekemään sisäisen auditoinnin osana ISO/IEC 17025:2017 -standardiin (tai vastaavaan) perustuvaa laboratorion hallintajärjestelmää. Lisäksi opit raportoimaan johtamisjärjestelmän tehokkaasta toteuttamisesta ja ylläpidosta ISO 19011 -standardin mukaisesti ja kehittämään johtamisjärjestelmää jatkuvasti.

Tällä kurssilla viitataan standardiin ISO/IEC 17025:2017 johtamisjärjestelmästandardina, joka tarjoaa puitteet sisäisille auditoinneille. ISO/IEC 17025:2017 -standardiin ei kuitenkaan perehdytä yksityiskohtaisesti.

Miksi kannattaa valita sisäisen auditoijan ISO/IEC 17025:2017 -kurssi SGS:ltä?

Kurssi auttaa sinua

 • selittämään prosessipohjaisen ISO/IEC 17025:2017 -standardiin perustuvan laboratorionhallintajärjestelmämallin ja sisäisen auditoinnin merkityksen johtamisjärjestelmän ylläpidossa ja parantamisessa PDCA-syklin (suunnittele, tee, tarkista, toimi) mukaisesti
 • selittämään auditoijan tehtävät ja vastuut standardissa ISO 19011 annettujen periaatteiden mukaisen laboratorionhallintajärjestelmän arvioinnin suunnittelussa, suorittamisessa, raportoinnissa ja seurannassa
 • suunnittelemaan ja toteuttamaan auditoinnin laboratorionhallintajärjestelmän vaatimustenmukaisuuden (ISO/IEC 17025) arvioimiseksi standardin ISO 19011 vaatimusten mukaisesti sekä raportoimaan auditoinnista ja seuraamaan sitä.

Kurssin onnistunut suorittaminen edellyttää, että osallistujat yltävät hyväksyttävään suoritukseen näillä alueilla.

Kurssitodistus

Opiskelijat, jotka osallistuvat koko kurssille, saavat SGS:n osallistumistodistuksen.

Esitietovaatimukset

Kurssille osallistujilta odotetaan seuraavia esitietoja:

 • PDCA-sykli (suunnittele, tee, tarkista, toimi)
 • Laatujärjestelmät (ISO 9001 tai vastaava)
 • ISO/IEC 17025:2017 -standardin vaatimusten ymmärtäminen. Esitiedot voidaan omaksua mm. suorittamalla SGS:n ISO/IEC 17025:2017 -johdantokurssi tai vastaava.

Kurssin sisältö

Kurssi koostuu seitsemästä osasta:

 • Osa 1: Prosessipohjaiset laboratorion hallintajärjestelmät (LMS)
 • Osa 2: Jatkuvan parantamisen auditoiminen
 • Osa 3: Auditoinnin määritelmä ja periaatteet
 • Osa 4: Auditoinnin suunnitteleminen ja siihen valmistautuminen
 • Osa 5: Tehtävät toimipaikassa
 • Osa 6: Auditoinnista raportoiminen ja seuranta
 • Osa 7: Auditoijan pätevyys ja sertifiointi

Kurssin tiedot

Kurssin tiedot:

 • Kurssin kesto: 2 päivää
 • Toteutusmenetelmä: luokkahuoneopetus
 • Akkreditointi: SGS

Luotettava standardin ISO/IEC 17025:2017 mukainen sisäisen auditoijan koulutus johtavalta yrityskoulutusten järjestäjältä.

Maailman johtavana ammattilaiskoulutuksen järjestäjänä me tarjoamme käyttöösi ensiluokkaisen asiantuntemuksemme ja maailmanlaajuisen verkoston päteviä asiantuntijoita, joilla on laaja kokemus uusimmista käytännöistä. SGS Akatemia toimii yli 45 maassa ja kouluttaa yli 200 000 ammattilaista eri puolilla maailmaa.

Saat lisätietoja sisäisen auditoijan ISO/IEC 17025:2017 -koulutuksesta ottamalla meihin yhteyttä.

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Muut Palvelut

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Ota meihin yhteyttä

 • SGS Finland Oy - SGS Academy

Takomotie 8,

, 00380,

Helsinki,

Suomi