Mitä etsit?

ISO 9001 – sertifiointi – laadunhallintajärjestelmät

Erotu kilpailijoista ISO 9001:2015 -sertifioinnilla, johon sisältyy SGS:n auditointi kansainvälisesti tunnustetun laadunhallintajärjestelmästandardin pohjalta.

Laadunhallintajärjestelmän ottaminen käyttöön ja sen kehittäminen on strateginen päätös, jonka avulla organisaatiot voivat parantaa yleistä suorituskykyään jatkuvasti ja keskittyä tuottamaan asiakkaille tasalaatuisia tuotteita ja palveluita.

Mikä ISO 9001:2015 -laadunhallintajärjestelmä on?

Organisaation tavoitteita tukeva ISO 9001 laadunhallintajärjestelmä dokumentoi prosessit, käytännöt ja vastuut laatukäytäntöjen luomiseksi ja laatutavoitteiden saavuttamiseksi. Seitsemään laadunhallinnan periaatteeseen perustuva standardi ISO 9001:2015 määrittelee, kuinka organisaatio toimii täyttääkseen asiakkaidensa ja sidosryhmiensä vaatimukset:

 • Asiakaskeskeisyys
 • Johtajuus
 • Ihmisten sitoutuminen
 • Prosessiin perustuva lähestymistapa
 • Parantaminen
 • Todisteisiin perustuva päätöksenteko
 • Suhteiden hallinta

Mitkä ovat ISO 9001:2015 -sertifioinnin edut?

ISO 9001 -sertifiointi auttaa organisaatioita kehittämään ja parantamaan suorituskykyään sekä todistamaan korkea palvelun laatu osallistuessaan sopimuksista käytäviin tarjouskilpailuihin. Sertifiointi edellyttää hyväksyttyä ISO 9001 -standardin mukaista auditiointia. Sen ansiosta organisaatiot voivat

 • toimia tehokkaammin
 • noudattaa lakeja ja täyttää viranomaisvaatimukset
 • päästä uusille markkinoille
 • tunnistaa riskit ja käsitellä niitä

Miksi kannattaa valita SGS tekemään ISO 9001 -sertifioinnin edellyttämä auditointi?

Meidät tunnetaan kansainvälisenä sertifiointijohtajana. Teemme yhteistyötä käytännöllisesti katsoen kaikilla aloilla toimivien asiakkaiden kanssa. SGS:n suorittama ISO 9001:2015 -auditointi auttaa organisaatiotasi kehittämään ja parantamaan suorituskykyään.

ISO 9001 -auditointien lisäksi tarjoamme täydentäviä palveluita:

 • ISO 9001 -koulutus
 • ISO 9001 -puutearviointi sertifiointivalmiuden arvioimiseksi
 • Integroitujen hallintajärjestelmien sertifiointi – auditointiratkaisut erikseen määritettyjen laatukriteerien mukaisesti

Kansainvälisen läsnäolonsa ansiosta SGS:llä on kokemusta laaja-alaisten ja vaativien kansainvälisten hankkeiden menestyksekkäästä suorittamisesta. Henkilöstömme puhuu paikallista kieltä ja tuntee paikallisen kulttuurin. Toimintamme on kaikkialla yhdenmukaista, luotettavaa ja tehokasta.

Erotu kilpailijoista ISO 9001:2015 -sertifioinnilla, johon sisältyy SGS:n auditointi kansainvälisesti tunnustetun laadunhallintajärjestelmästandardin pohjalta.

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Muut Palvelut

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Ota meihin yhteyttä

 • SGS Finland Oy - SGS Academy

Takomotie 8,

00380,

Helsinki,

Suomi