Mitä etsit?

ISO 9001 – sertifiointi – laadunhallintajärjestelmät

Laadunhallintajärjestelmän ottaminen käyttöön ja sen kehittäminen on strateginen päätös, jonka avulla organisaatiot voivat parantaa yleistä suorituskykyään jatkuvasti ja keskittyä tuottamaan asiakkaille tasalaatuisia tuotteita ja palveluita.

Mikä ISO 9001:2015 -laadunhallintajärjestelmä on?

Organisaation tavoitteita tukeva ISO 9001 laadunhallintajärjestelmä dokumentoi prosessit, käytännöt ja vastuut laatukäytäntöjen luomiseksi ja laatutavoitteiden saavuttamiseksi. Seitsemään laadunhallinnan periaatteeseen perustuva standardi ISO 9001:2015 määrittelee, kuinka organisaatio toimii täyttääkseen asiakkaidensa ja sidosryhmiensä vaatimukset:

 • Asiakaskeskeisyys
 • Johtajuus
 • Ihmisten sitoutuminen
 • Prosessiin perustuva lähestymistapa
 • Parantaminen
 • Todisteisiin perustuva päätöksenteko
 • Suhteiden hallinta

Mitkä ovat ISO 9001:2015 -sertifioinnin edut?

ISO 9001 -sertifiointi auttaa organisaatioita kehittämään ja parantamaan suorituskykyään sekä todistamaan korkea palvelun laatu osallistuessaan sopimuksista käytäviin tarjouskilpailuihin. Sertifiointi edellyttää hyväksyttyä ISO 9001 -standardin mukaista auditiointia. Sen ansiosta organisaatiot voivat

 • toimia tehokkaammin
 • noudattaa lakeja ja täyttää viranomaisvaatimukset
 • päästä uusille markkinoille
 • tunnistaa riskit ja käsitellä niitä

Miksi kannattaa valita SGS tekemään ISO 9001 -sertifioinnin edellyttämä auditointi?

Meidät tunnetaan kansainvälisenä sertifiointijohtajana. Teemme yhteistyötä käytännöllisesti katsoen kaikilla aloilla toimivien asiakkaiden kanssa. SGS:n suorittama ISO 9001:2015 -auditointi auttaa organisaatiotasi kehittämään ja parantamaan suorituskykyään.

ISO 9001 -auditointien lisäksi tarjoamme täydentäviä palveluita:

 • ISO 9001 -koulutus
 • ISO 9001 -puutearviointi sertifiointivalmiuden arvioimiseksi
 • Integroitujen hallintajärjestelmien sertifiointi – auditointiratkaisut erikseen määritettyjen laatukriteerien mukaisesti

Kansainvälisen läsnäolonsa ansiosta SGS:llä on kokemusta laaja-alaisten ja vaativien kansainvälisten hankkeiden menestyksekkäästä suorittamisesta. Henkilöstömme puhuu paikallista kieltä ja tuntee paikallisen kulttuurin. Toimintamme on kaikkialla yhdenmukaista, luotettavaa ja tehokasta.

Erotu kilpailijoista ISO 9001:2015 -sertifioinnilla, johon sisältyy SGS:n auditointi kansainvälisesti tunnustetun laadunhallintajärjestelmästandardin pohjalta.

Ota meihin yhteyttä

 • SGS Finland Oy - SGS Academy

Takomotie 8,

, 00380,

Helsinki,

Suomi

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Muut Palvelut