Mitä etsit?

ISO 50001:2018 – energianhallintajärjestelmät – sisäisen auditoijan koulutus

Hanki SGS:n sisäisen auditoijan koulutuksesta tiedot ja taidot, joita tarvitset suorittaaksesi standardiin ISO 50001:2018 perustuvan energianhallintajärjestelmän auditoinnin.
Hanki SGS:n sisäisen auditoijan koulutuksesta tiedot ja taidot, joita tarvitset suorittaaksesi standardiin ISO 50001:2018 perustuvan energianhallintajärjestelmän auditoinnin.

Standardissa ISO 50001:2018 määritetään energianhallintajärjestelmän (Energy Management System, EnMS) perustamiselle, käyttöönotolle, ylläpidolle ja parantamiselle asetettavat vaatimukset. Tässä koulutuksessa saat tarvittavat valmiudet, joita standardiin ISO 50001:2018 perustuvan EnMS-järjestelmän sisäinen auditointi standardien ISO 19011- ja ISO 17021 mukaisesti edellyttää.

Miksi kannattaa valita SGS:n ISO 50001:2018 sisäisen auditoijan koulutus?

Kurssin avulla opit:

 • selittämään energianhallintajärjestelmän tarkoituksen sekä energianhallinnan kehittämisestä liiketoiminnalle ja ympäristölle koituvan hyödyn
 • kuvaamaan auditoijan roolin EnMS-järjestelmän auditoinnin suunnittelussa, toteutuksessa, raportoinnissa, ja seurannassa standardien ISO 19011 ja ISO 17021-1 mukaisesti
 • suunnittelemaan ja toteuttamaan standardin ISO 19011 (ja tarvittaessa ISO/IEC 17021-1) vaatimusten mukaisesti EnMS-järjestelmän auditoinnin sen arvioimiseksi, täyttääkö järjestelmä standardin ISO 50001:2018 vaatimukset, sekä valmistamaan auditointiraportin ja toteuttamaan seurantatoimet

Kurssitodistus

Opiskelijat, jotka osallistuvat koko kurssille, saavat SGS:n osallistumistodistuksen. Jos suoritat kurssin sähköisenä, se on suoritettava kokonaan ja lopullisessa arvioinnissa on osoitettava hallitsevansa vähintään 80% sen sisällöstä. Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet voivat ladata suorituksestaan todistuksen.

Esivaatimukset

Osallistujilta odotetaan seuraavia esitietoja:

 • ISO 50001:2018 -vaatimukset
 • Seuraavien energianhallintaperiaatteiden ja konseptien tuntemus:
  • Polttoaineen palamisen, lämmön siirtymisen ja energian virtaamisen periaatteet
  • Energiasäädösten, ohjeiden ja standardien lähteet
  • Yleisesti käytetyt tehokkuuden parantamismenetelmät ja -teknologiat
  • Energian mittayksiköt, lähteet, kustannukset, tariffit ja ajoittaminen
  • Energiankäyttötietojen analysointimenetelmät
  • Energiatehokkuuden tunnusluvut, valvonta ja suorituskyvyn mittaaminen
  • Organisaation prosessien ja laitteiston vaikutus energiatehokkuuteen
  • Sähkön käyttö moottoreissa, käyttölaitteissa, valaistuksessa ja tietokoneissa
 • Energiaan liittyvä lainsäädäntö ja sen noudattaminen osana energianhallintajärjestelmää

Kurssin tiedot

Kurssin kesto: 2 päivää tai 105 minuuttia
Toteutusmenetelmä: luokkahuone- tai sähköinen opetus
Akkreditointi: SGS

Koulutuksen sähköinen versio koostuu kahdesta erillisestä moduulista: ISO 50001:2018 Johdanto ja ISO 50001:2018 Sisäinen auditoija. Se on suunniteltu kokeneille energia-ammattilaisille, jotka ymmärtävät hallintajärjestelmien lähestymistavan energiatehokkuuden parantamiseen.

Luotettava ISO 50001:2018 sisäisen arvioijan koulutus johtavalta yrityskoulutuksia järjestävältä yritykseltä

Maailman johtavana ammattilaiskoulutuksen järjestäjänä me tarjoamme käyttöösi ensiluokkaisen asiantuntemuksemme ja maailmanlaajuisen verkoston päteviä asiantuntijoita, joilla on laaja kokemus uusimmista käytännöistä. SGS Akatemia toimii yli 45 maassa ja kouluttaa yli 200 000 ammattilaista eri puolilla maailmaa.

Saat lisätietoja sisäisen auditoijan ISO 50001:2018 -koulutuksesta ottamalla meihin yhteyttä.

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Muut Palvelut

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Ota meihin yhteyttä

 • SGS Finland Oy - SGS Academy

Takomotie 8,

, 00380,

Helsinki,

Suomi