Mitä etsit?

Hiilen reologia

Koksihiili laajenee, pehmenee ja muuttuu takaisin kiinteäksi koksiksi, kun sitä lämmitetään ilman ilmaa. Koksin sisältämän hiilen reologiset ominaisuudet vaikuttavat huomattavasti saatavan koksin laatuun. SGS käyttää alalla parhaina pidettyjä Gieselerin plastometritestiä ja Arnun dilatometritestiä sekä Sapozhnikov- ja G-sintrausindeksitestejä määrittämään tarkasti hiilinäytteiden reologiset ja sisäiset assimiliaatio-ominaisuudet.

Reologisilla testeillä saatujen tietojen avulla voidaan valita hiilet, joiden oikeat termodynaamiset ominaisuudet sopivat vaadittavan korkealaatuisen koksin valmistamiseen.

SGS on alan johtava hiilen laboratorioanalyysien tekijä. Kokeneet teknikkomme ja huipputason testilaboratoriomme tarjoavat nopealla toimitusajalla riippumattomat testitulokset koksihiilten reologisista ominaisuuksista. Autamme varmistamaan koksihiilinäytteiden laadun ja sopivuuden aiottuun käyttöön. 

Gieselerin plastometritesti

SGS:n asiantuntijat määrittävät Gieselerin plastometritestillä hiilten enimmäisjuoksevuuden ja plastisen alueen, joka erottaa hiilen pehmenemis- ja kiinteytymislämpötilan. Tätä analyysiä varten miinus 40 MESH -suodattimella valmisteltua hiiltä pakataan 5 grammaa retorttiastiaan sekoittimen kanssa. Sekoittimeen kohdistetaan vakiovääntömomentti, ja hiiltä kuumennetaan 3 °C/minuutti. Kun hiili pehmenee, sekoitin alkaa pyöriä. Näytteesi suurin mahdollinen juoksevuusarvo esitetään sekoittimen pyörimisen valintajako-osuuksina minuuttia kohden (DDPM).

Muovattavuusaste OC:ssä ja enimmäisjuoksevuus DDPM:nä ovat keskeisiä tekijöitä, joiden perusteella päätetään, millainen hiilisekoitus on optimaalinen koksaukseen.

Arnu-dilatometritesti

SGS:n tekniset asiantuntijat käyttävät Arnun dilatometritestiä hiilinäytteesi paisumisominaisuuksien määrittämiseen, kun näytettä kuumennetaan vakio-olosuhteissa dilatometrissä. Hiilestä valmistetaan -60-kokoinen puikko, jota lämmitetään uunissa 3 °C/minuutti. Hiilipuikon kutistuessa ja laajetessa tarkkailemme huolellisesti männän liikettä ja kirjaamme sen. Suurin laajeneminen ja prosentuaalinen supistuminen sekä niiden lämpötilat raportoidaan.

Sapozhnikovin testi

Testi kehitettiin alunperin Venäjällä vuonna 1931. Se suoritetaan GOST 1186 -standardia noudattaen. Kiinassa testi (GB/T 479) on otettu käyttöön pienin muutoksin. Sadan gramman näyte -1,5/1,6 mm hiiltä pannaan teräskapseliin ja puristetaan männän ja määrätyn painon avulla briketiksi. Näytettä lämmitetään uunissa nostaen lämpötilaa 3 °C/minuutti. 350 ja 650 ºC asteen välillä plastisen kerroksen ylä- ja alatasot mitataan säännöllisin välein neulalla ja millimetrimitalla. Y-arvo eli plastisen kerroksen ylä- ja alatason suurin ero ilmoitetaan millimetreinä. Tyypillinen Y-arvo vaihtelee välillä 5–35 mm. X-arvo on hiilibriketin prosentuaalinen supistuminen eli kutistuminen testin aikana. X-arvo vaihtelee yleensä välillä 0–30 %.

SGS tekee testiä tällä hetkellä Venäjällä ja Kiinassa ja on ottamassa käyttöön uusia testauslaitoksia Australiassa ja Yhdysvalloissa.

G-sintrausindeksi

Testi kehitettiin Kiinassa. Se suoritetaan GB/T 5447 ja ISO 15585 -standardeja noudattaen. Kiinalaiset koksintuottajat käyttävät testiä pääasiassa metallurgisen hiilen arviointityökaluna. Testissä yksi gramma -0,2 mm hiiltä sekoitetaan viiteen grammaan antrasiittia ja pannaan upokkaaseen. Hiilinäytteen päälle pannaan 100–115 g teräspaino, sitten näytettä puristetaaan 30 sekuntia 6 kg massalla. Näyte koksataan nopeasti 15 minuutissa sähköuunissa 850 ºC lämpötilassa. Koksi punnitaan (M), pannaan pieneen rumpuun ja pyöritetään 5 minuuttia 50+/-2 kierrosta minuutissa. Koksijäämä seulotaan 1 mm seulalla, sitten määritetään +1 mm koksin paino (M1). +1 mm koksia pyöritetään toisen kerran, jäämä seulotaan 1 mm seulalla, ja +1 mm koksin paino (M2) määritetään.

G-sintrausindeksi = 10 + ((30 M1 + 70 M2) / M). Arvot vaihtelevat tavallisesti välillä 20 ja >100, ja haluttu tulos on >85.

SGS voi tällä hetkellä suorittaa testiä Kiinassa ja on perustamassa testauslaitoksia Australiaan ja Yhdysvaltoihin.

Tee yhteistyötä SGS:n kanssa ja hyödynnä tekniset valmiutemme taataksesi, että hiili- ja koksianalyysisi ovat globaalien standardien mukaisia laadukkuudessaan ja erinomaisuudessaan. Ota yhteyttä SGS:ään kuullaksesi lisää reologisista testausmenetelmistämme ja saadaksesi tarkkoja ja nopeita hiilianalyysejä.

Reologisella testauksella määritetään materiaalien virtausominaisuudet.
Reologisella testauksella määritetään materiaalien virtausominaisuudet.
Reologisella testauksella määritetään materiaalien virtausominaisuudet.

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Ota meihin yhteyttä

  • SGS Finland Oy - SGS Academy

Takomotie 8,

, 00380,

Helsinki,

Suomi