Mitä etsit?

Equator Principles -periaatteet - itsenäiset arvioinnit

Rahoitusala on määrittänyt näiden periaatteiden mukaisesti sosiaalisia ja ympäristövaikutuksia koskevat käytännöt, joiden avulla voidaan hallita riskejä globaalin projektirahoituksen kehittämisen puitteissa.

Equator Principles -periaatteiden tarkoituksena on, että kaikki rahoituslaitokset voisivat noudattaa näiden periaatteiden mukaista hallintajärjestelmää, johon sisältyy sisäinen due diligence -minimitaso ja vastuu projektin rahoituksen arvioinnista. Equator Principles -periaatteilla halutaan varmistaa, että rahoittamasi projektit täyttävät sosiaalisia ja ympäristövaatimuksia koskevat kriteerit.

Nykyään rahoituslaitoksiin ja projektirahoittajiin kohdistuu yhä kovempia paineita sosiaaliseen ja ympäristöasioita koskevaan läpinäkyvyyteen sekä riskienhallintaan liittyen. Equator Principles -periaatteiden noudattaminen ja auditointi projekteissa osoittaa pankeille, toimeksiantajille, sijoittajille, valtionhallinnolle ja muille sidosryhmille, että yrityksesi sitoutuu ympäristö- ja yhteiskuntavastuun noudattamiseen ja sosiaalisten riskien hallintaan. SGS tarjoaa luotettavat ja kattavat Equator Principles -periaatteiden mukaiset riskien arviointipalvelut rahoituslaitoksille, jotka rahoittavat suuria infrastruktuuri- ja teollisuusprojekteja ympäri maailman.

SGS on sosiaalista ja ympäristövastuuta koskevien tarkastuspalvelujen johtava tarjoaja. Tarjoamme kattavat arviointipalvelut, joissa yhdistyy monipuolinen asiantuntemuksemme projektirahoituksesta ja globaaleista ympäristö- ja sosiaalisista määräyksistä. SGS: Equator Principles -periaatteiden mukaisessa tarkastuksessa keskitytään kymmeneen määritettyyn toimintaperiaatteeseen:

 • projektien tarkistus ja luokittelu
 • yhteiskunta- ja ympäristövaikutusten arviointi
 • soveltuvat yhteiskunta- ja ympäristövastuustandardit
 • toimintasuunnitelma ja hallintajärjestelmä
 • konsultointi ja julkaiseminen
 • valitusmekanismi
 • riippumaton tarkastus
 • sopimukset
 • riippumaton seuranta ja raportointi
 • Raportointi

Equator Principles -periaatteista on tullut alan standardi ympäristö- ja sosiaalisia riskejä koskien. Yhteistyössä SGS:n kanssa voit tehdä Equator Principles -periaatteiden mukaiset arvioinnit, jotka osoittavat sitoumuksesi ympäristö- ja sosiaaliseen vastuuseen projektirahoituksen puitteissa.

Equator Principles -periaatteet tarjoavat vapaaehtoisen luottoriskin hallintaraamin ja määrittävät sosiaalisia ja ympäristövaikutuksia koskevat riskit projektien rahoitustoimia koskien.

Ota meihin yhteyttä

 • SGS Finland Oy - SGS Academy

Takomotie 8,

, 00380,

Helsinki,

Suomi

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Muut Palvelut