Mitä etsit?

Equator Principles -arvioinnit

Varmista SGS:n Equator Principles -arvioinnin avulla, että rahoittamasi projektit täyttävät ja ylittävät määritetyt yhteiskuntaa ja ympäristöä koskevat vaatimukset.

Nykyään rahoituslaitoksiin ja projektirahoittajiin kohdistuu yhä kovempia paineita sosiaalista vastuuta ja ympäristöasioita koskevaan läpinäkyvyyteen sekä riskienhallintaan liittyen. Equator Principles -periaatteita soveltamalla rahoitusala saa yhteiskunnallisia ja ympäristöllisiä mittapuita taloudellisten hankkeiden hallinnointiin.

Tarjoamme kattavan Equator Principles -arvioinnin, joka sisältää rakenteet vapaaehtoiseen luottoriskien hallintaan sekä ohjeistuksen rahoittamiesi hankkeiden yhteiskunnallisten ja ympäristöriskien arviointiin.

Miksi valita SGS:n Equator Principles -arviointi?

Palveluidemme avulla voit:

 • Varmista, että rahoittamasi projektit täyttävät määritetyt yhteiskuntavastuuta ja ympäristöä koskevat vaatimukset
 • Ota käyttöön Equator Principles -hallintajärjestelmä, johon kuuluu minimitason sisäinen due diligence -arviointi ja arvio projektin rahoituksen vastuullisuudesta
 • Osoita pankeille, sponsoreille, sijoittajille, viranomaisille ja muille sidosryhmille sitoutumisesi ympäristön ja yhteiskunnan kannalta vastuulliseen projektirahoitukseen

Luotetun maailmanjohtajan Equator Principles -arviointi

Maailman johtavana sertifiointi-, testaus-, verifiointi- ja tarkastusyrityksenä tarjoamme syvällistä asiantuntemusta Equator Principles -vaatimuksista. Meillä on laaja kokemus projektien rahoituksesta ja ympäristö- ja yhteiskuntavastuuta koskevista maailmanlaajuisista määräyksistä.

Arvioimme, miten organisaatiosi noudattaa 10 periaatetta:

 1. Projektien arviointi ja luokittelu
 2. Yhteiskuntavastuun ja ympäristövaikutusten arviointi
 3. Soveltuvat yhteiskunta- ja ympäristövastuustandardit
 4. Toimintasuunnitelma ja hallintajärjestelmä
 5. Sidosryhmien sitouttaminen
 6. Valitusmekanismi
 7. Riippumaton tarkastus
 8. Sopimukset
 9. Riippumaton seuranta ja raportointi
 10. Equator Principles Financial Institutions (EPFI) -raportointi

Tee yhteistyötä kanssamme ja osoita sitoutumisesi ympäristön ja yhteiskunnan kannalta vastuulliseen projektirahoitukseen.

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Muut Palvelut

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Ota meihin yhteyttä

 • SGS Finland Oy - SGS Academy

Takomotie 8,

, 00380,

Helsinki,

Suomi