Mitä etsit?

Bitumi- ja asfalttitestaus

Samaan aikaan niiden kysyntä on lisääntynyt rajusti. Kun tuotteen kysyntä on suuri ja laatuvaatimukset ovat tiukat, sen kaupassa toimivat tarvitsevat jokaiselle kuljetukselle tehokkaat riskienhallintatyökalut. Palkkio voi olla hyvä, vaikka pienetkin virheet voivat maksaa kalliisti.

SGS tarjoaa kattavan valikoiman palveluja asfaltti- ja bitumisektorille, mukaan lukien näytteenotto, kauppatarkastus, analyysi ja rahdinkäsittely.

Asfaltti- ja bitumisektoria koskevat asiat

Merkittävimmät kaikkia sektorin toimitusketjussa mukana olevia koskettavat asiat ovat:

 • tehokas näytteenotto
 • näytteidenkäsittely
 • määriteltyjen luokkien suuri määrä. Luokat määritellään yleensä paikallisesti, eivätkä ulkomaalaiset jalostamot käytä samoja luokkia. Se on suurin yksittäinen uhka sektorilla käytävälle kaupalle.
 • Testaus Luokkien suuri määrä yhdistyy pääsääntöisesti pieniin tuotantomääriin ja siihen, etteivät monet tärkeät testit usein ole kansainvälisiä vaan paikallisia, mikä tekee standardien noudattamisesta vaikeaa.
 • Mittaus Bitumin kvantifiointi on laatuluokkien tapaan erittäin pirstaloitunutta. Paikallisiin toimintatapoihin kuuluu usein vain punnistus tievaa'alla, jonka tarkkuus on kyseenalainen ja johon vaikuttavat ulkoiset tekijät, kuten huono sää, maanjäristykset ja sähkövirran vaihtelut. Asfaltti on myös yleensä intermodaalista rahtia, mikä tekee tarkoista mittauksista toimitusketjun varrella hankalia. Yhdessä ja samassa toimitusketjussa voi pyöriä bulkki-, rumpu-, ISO-säiliö- sekä rautatie- ja maantierahteja.

SGS:n asfaltti- ja bitumitestaus

Eri viranomaiset, sopimukset ja rakennusmääräykset ympäri maailmaa sanelevat paljon kansallisia ja kansainvälisiä määräyksiä ja testejä. SGS yrittää tarjota niin monet niistä kuin mahdollista, vaikka tunnustaakin, ettei voi toimittaa kaikille kaikkea joka paikassa johtuen kunkin sijainnin rajallisista määristä. Palvelumme:

 • kaupallisten bulkkirahtien analyysit standardien ASTM, ISO ja EN sekä muiden määräysten mukaan
 • tavallisten suoritusominaisuuksien analyysit, kuten:
  • penetraatioluvut
   • neulapenetraatio
   • kartiopenetraatio
   • kovuus
   • notkeus
   • sulamispiste
   • tiheys
   • hapettumisasteen arviointi säilytyksen tarkkailun avulla
   • barreleissa säilytettävän bitumin pitkäaikainen testaus erän käyttöiän määrittämiseksi

   laatuohjelma.

   Kaikki SGS:n testauslaboratoriot osallistuvat kansainväliseen bitumin pätevyystestausohjelmaan. Nämä useiden osapuolien tekemät testit toimivat suorituskyvyn mittareina ja auttavat ylläpitämään laboratorioiden jatkuvasti korkeaa laatua ja varmistustasoa.

   SGS:n öljy-, kaasu- ja kemikaalirahtien kaupantarkastukset suoritetaan hyväksyttyjen öljy- ja petrokemikaalistandardien, kuten ASTM, GOST, API, MPMS, UOP, IP ja EN, perusteella noudattaen ISO- ja CEN-standardien tai kansallisten ja paikallisten standardointilaitosten testausmenetelmiä ja määräyksiä.

   SGS kuuluu teollisuudenalan useisiin tärkeisiin järjestöihin ja työryhmiin, jotka toimivat muun muassa seuraavissa: ASTM, ISO, CEN, EI (Energy Institute, entinen Institute of Petroleum) ja IFIA. Voimme sopimuksen niin vaatiessa käyttää sekä räätälöityjä että asiakkaan toimittamia analyysimenetelmiä. Tarpeen mukaan voimme myös auttaa asiakasta valitsemaan käyttöön tai viitteeksi sopivimmat standardit toimintojen riskienhallinnan tukemiseen. Tekninen tukitiimimme on aina saatavilla antamaan neuvontaa käytettävistä standardeista, työtavoista tai tekniikoista.

   Lue lisää SGS:n asfaltti- ja bitumitestauksesta.

    

   Bitumi ja asfaltti ovat kokeneet muodonmuutoksen, jossa niistä on tullut edullisista ja arkipäiväisistä hyödykkeistä korkean teknologian rakennusmateriaaleja.

   Ota meihin yhteyttä

   • SGS Finland Oy - SGS Academy

   Takomotie 8,

   , 00380,

   Helsinki,

   Suomi

   Muut aiheeseen liittyvät palvelut

   Muut aiheeseen liittyvät palvelut

   Muut Palvelut