Mitä etsit?

Biostatistiikka

Biostatistiikka-analyysin alalla missionamme on tarjota kliinisten kokeiden kehitystä ja statistiikka-asiantuntemusta tutkimussuunnitelman suunnittelusta aina tiedonkeräystyökaluihin ja kliinisen tutkimuksen raportin tarkistamiseen asti.

Biostatistiikkakonsultointi ja -suunnittelu

15 vuoden ajan asiakkaamme ovat hyötyneet 20 tilastotiedeasiantuntijamme kokemuksesta. Asiantuntijamme työskentelevät kliinisen tutkimuksen, statistiikan, SAS-ohjelmoinnin ja viimeisimpien viranomaisohjeiden parissa asiakkaiden kanssa.

Kaikilla SGS:n tilastotieteilijöillä on erityinen tutkinto [bio-] statistiikassa ja he ovat saaneet SAS Instituten ohjelmointikoulutuksen. Asiakkaamme voivat tarvita täydellisen statistiikkakehityssuunnitelman tai vain useita sen osia.

Toimitus

SGS:n asiantuntijatiimi kehittää TLF:t SAS:ssa biostatistiikka-analyysin suunnitelman määritysten mukaisesti.

CDISC ADaM -muotoja noudatetaan standardina. SGS voi jopa jakaa TLF-luonnosjoukon (sokkoutetun testiajon) ennen tietokannan lukitusta ja keskustella sen sisällöstä. Ohjelmointi voidaan tehdä myös asiakkaidemme omien standardien mukaisesti.

Statistiikka-analyysiin kuluvan ajan lyhentämiseen ja kustannuksien pienentämiseen SGS käyttää 60 hyväksyntätestatun SAS-makron kirjastoa. SAS-ohjelmat voidaan toimittaa projektin lopussa yhdessä koottujen makrojen luettelon kanssa. Statistiikka-analyysin toimittamisen jälkeen SGS-tilastotieteilijä jatkaa kliinisen tutkimusraportin tarkistuksella, mikä varmistaa yhdenmukaisuuden ja laadun.

Biostatistiikka-analyysiratkaisujamme ovat:

 • satunnaistamisluettelot ja koodinmurtokirjekuoret
 • keskitetty satunnaistaminen 
 • kaikenlaisten kliinisten kokeiden suunnittelu ja näytekokojen laskenta, myös tutkimussuunnitelman tarkastus ja kirjoittaminen yhdessä
 • kaikentyyppisten tietojen analyysi prekliinisistä, kliinisistä ja epidemiologisista kokeista useiden mallien mukaan: statistiikka-analyysin suunnittelu ja ohjelmointi
 • klassinen ja ryhmäkohtainen farmakokinetiikka-/farmakodynamiikka-analyysi
 • välianalyysit ja lopetussääntöjen määritys, mukaan lukien erillinen tilastotieteilijä sokkouttamattomiin välianalyyseihin
 • tutkimusten kerääminen, mukaan lukien turvallisuus- ja tehoyhteenvedot viranomaisvaatimuksia varten
 • tietojentarkkailulautakunta (DMC): erillinen tilastotieteilijä DMC:tä ja/tai DMC-analyysiä varten
 • kliinisen tutkimuksen raportin tarkastus ja tapauskertomusten ohjelmointi 
 • CDISC SDTM -tietokantakonversion ohjelmointi

Biostatistiikan ohjelmistotyökalut

 • SAS® 8.2 & 9.1
 • PROC StatXact® 6.2
 • Sigmaplot-valmiudet makron luomiseen ja statistiikkaraportointiin
 • näytekoko-ohjelmisto (nQuery Advisor®, PASS®, Data TreeAge®)

Ota yhteyttä SGS:ään, niin kerromme, miten voimme auttaa biostatistiikka-analyysitarpeissasi.

Ota meihin yhteyttä

 • SGS Finland Oy - SGS Academy

Takomotie 8,

, 00380,

Helsinki,

Suomi

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Muut Palvelut