Mitä etsit?

ASTM- ja US EPA -testit

SGS tarjoaa monien eri hyödykkeiden analyysipalveluita, muun muassa:

  • hiili
  • lannoitteet
  • biopolttoaineet
  • jalometallit
  • perusmetallit
  • teollisuusmineraalit
  • radioaktiiviset aineet ja harvinaiset maametallit.

Suurella osalla laboratorioistamme on kansainvälisesti ja teollisuudenalalla yleisesti hyväksyttyjä akkreditointeja, ja ne käyttävät ASTM- ja US EPA -menetelmiä kattavissa testisarjoissa.

SGS on testaus- ja analyysipalveluiden alalla luotettu johtaja. Tarkoitukseen sopivat testimme ja korkeat testausstandardimme ovat kansainvälisesti tunnustettuja. Maailmanlaajuisen täysin varusteltujen ja puolueettomien laboratorioidemme verkoston analyysiammattilaiset suorittavat testit ankaraa laadunvalvontaa noudattaen. Seuraavassa on esimerkkejä SGS:n laboratorioiden kattavasta testivalikoimasta, joka noudattaa ASTM- ja US EPA -menetelmiä:

ASTM- ja US EPA -testaukset

TestiNumero
reformoidun kaasun analyysiASTM D1946-90(2006)
ominaispainoASTM D167
tuhkan analyysiASTM D3174,
ASTM D5142
tuhkan kemiallinen koostumusASTM D2795,
ASTM 3682
hiilianalyysiASTM D5373
hiilen kloorimääritys
pommikalorimetrillä
ASTM D4208
koksin CRI/CSR-reaktiivisuusASTM D5341-99
kuutiojalan painotestiASTM D291
fosforipitoisuuden määritys –
tuhkapohja tai hiilipohja
ASTM D2795
pirstoutumiskoeASTM D440
tasapainokosteuden analyysiASTM D1412
myrkyllisyyskoe uuttomenetelmälläUS EPA 1310
haihtumaton hiiliASTM D5142
fluorianalyysiASTM D3761
rikkimuodotASTM D2492
paisumislukuASTM D720
vaahtoflotaatioASTM D5114
hiilen ja koksituhkan sulavuus
pelkistymis- ja hapettumislämpötila
ASTM D1857
Gieseler-juoksevuusASTM D2639
luokitteluASTM C33.10 (#57)
bruttolämpöarvoASTM D5865
Hardgroven murskattavuusindeksi (HGI)ASTM D409
kosteuden testausASTM D5744-07e1
vetyanalyysiASTM D5373
Los Angeles -testiASTM C131,
ASTM C535
hiilen pää- ja sivuaineet (ICP)ASTM D6349
elohopea-analyysiASTM D3684
Micum-testiluvutASTM D3402-93
kosteuspitoisuusASTM D2216,
ASTM D3173
moniuuttomenetelmäUS EPA 1320
nettolämpöarvoanalyysiASTM D5865
typpianalyysiASTM D5373
orgaanisen rikin analyysiASTM D2492
hapetuslukuASTM D5263
fosforianalyysiASTM D2795
huokoisuus (koksi)ASTM D167-93
potentiaalinen reaktiivisuusASTM C289
likimääräisanalyysiASTM D3172,
ASTM 3173,
ASTM 3174,
ASTM 3175
kiisurikin määritysASTM D2492
sadehuuhtouma ASTM D3987
näytteenvalmisteluASTM D2013
seulonta-analyysiASTM C136
seulontakoeASTM D4749
kokoanalyysiASTM D293
pysyvyys (NaSO4)ASTM C88
ominaispaino ja absorptioASTM D2216
ominaispaino (koksi)ASTM D167-93
stabiilisuus/kovuus (koksi)ASTM D3402
standarditestimenetelmä
kiinteän jätteen erotukseen vedestä täristyksellä
ASTM D3987
rikki sulfaattianalyysissäASTM D2492
hiilen rikkimääritys pommisäiliössäASTM D3177
tuhkan rikkipitoisuus (SO3)ASTM D5016
pintakosteuden analyysiASTM D3302
synteettisen saostuksen uuttomenetelmäUS EPA 1312
kokonaiskosteus ASTM D2961,
ASTM 3302,
ASTM D5142
rikin kokonaismääritysASTM D4239
myrkyllisyysominaisuuksien uuttomenetelmä
(TCLP)
US EPA 1311
pienhiukkasanalyysi (ICP)ASTM D6357
todellinen ominaispainoASTM D167
rummutus (kuiva tai märkä)ASTM D441
alkuaineanalyysiASTM D3176
haihtuvien aineiden analyysiASTM D3175,
ASTM D5142,
ASTM D4239
pestävyys/flotaatioASTM D4371
vesiliukoiset emäksetASTM D3682.

SGS tarjoaa maailmanlaajuisesti kattavan valikoiman kansainvälisesti tunnustettuja standardeja noudattavia testauspalveluja. Ota yhteyttä SGS:ään, niin saat tarkat tulokset kaikkiin testaustarpeisiin.

Ota meihin yhteyttä

  • SGS Finland Oy - SGS Academy

Takomotie 8,

, 00380,

Helsinki,

Suomi

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Muut Palvelut